MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     
WYTŁACZANIE REAKTYWNE

Wytłaczanie reaktywne jest procesem ciągłej modyfikacji lub wytwarzania polimerów, podczas którego przebiegają reakcje chemiczne.
Jeżeli w takiej reakcji biorą udział dwa polimery, to powstają kopolimery blokowe, jeśli zaś do wytłaczarki wprowadza się monomer wraz z inicjatorem polimeryzacji, to powstają polimery. Wytłaczanie reaktywne to jest tańszy sposób otrzymywania tworzyw o pożądanych właściwościach, niż w tradycyjnych metodach, prowadzonych w reaktorach.

Zalety wytłaczania reaktywnego w stosunku do tradycyjnych metod:

 • Ekonomiczny - mniejsze zużycie surowców, energii i odczynników,
 • Mniejsza inwestycja,
 • Ciągłość procesu,
 • Bardzo dobre mieszanie substratów,
 • Dobra kontrola temperatury,
 • Dobra kontrola czasu,
 • Proces przyjazny dla środowiska.

Metodą wytłaczania reaktywnego wykonuje się reakcje:

 • Polimeryzacji addycyjnej,
 • Polikondensacji,
 • Szczepienia,
 • Wytwarzania kopolimerów międzyłańcuchowych,
 • Łączenia lub rozgałęziania,
 • Kontrolowanej degradacji,
 • Wprowadzania grup funkcyjnych.

Jednym z osiągnięć firmy MARIS w zakresie wytłaczania reaktywnego jest unikalna technologia produkcji Polioksymetylenu (POM). POM wykazuje wiele świetnych właściwości, takich jak: wysoka sztywność, niski współczynnik zużycia, duża elastyczność, niska absorpcja wilgoci. Dzięki swoim zaletom POM wykorzystuje się głównie do produkcji komponentów technicznych, ponieważ w takich aplikacjach TE WYJĄTKOWE własności mechaniczne dają mu przewagę nad innymi tworzywami.
Typowe zastosowania polioksymetylenu to:koła zębate, sprężyny, łańcuchy, śruby, uchwyty, zamki błyskawiczne, pompy paliwowe, inhalatory, podkładki pod meble.

Instalacje MARIS do produkcji POM metodą wytłaczania reaktywnego pracują u największych producentów POM na Świecie.