LINIE DO PRODUKCJI TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM

Napełnianie włóknem szklanym

W celu uzyskania wysokich parametrów wytzymałościowych tworzyw sztucznych stosuje się technologię napełniania włóknem szklanym. W niektórych aplikacjach wzmocnione polimery mogą zastępować metale. Jeszcze lepsze efekty uzyskuje się stosując włókna węglowe, jednakże ze względu na ich duży koszt jest to metoda mniej popularna.

POLIMERY BAZOWE
RODZAJE WŁÓKIEN
  • PP, PE, HDPE, ABS, PA, PET
  • POM, PBT, PC, PC-ABS,
  • PP-EPDM, PBT-PC.
  • Włókna szklane
  • Włókna węglowe
     

Tworzywa konstrukcyjne wzmacniane włóknem szklanym charakteryzują się wysokim modułem sprężystości, który w znacznym stopniu polepsza mechaniczne parametry tworzywa. Dodatkowo są odporne na procesy starzenia, pełzanie, warunki atmosferyczne, substancje chemiczne i są niepalne. Dzięki tym właściwościom te tworzywa należą obecnie do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych i przeznaczone są do wytwarzania wyrobów o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i sztywności, zwłaszcza w motoryzacji, elektrotechnice i do wytwarzania części maszyn. W niektórych aplikacjach wzmocnione polimery mogą zastępować metale.

Linie do napełniania tworzyw sztucznych włóknem szklanym

Odpowiednie prowadzenie procesu kompandowania jest kluczem do uzyskania synergicznych cech kompozytu jakie otrzymuje się łącząc właściwości matrycy polimerowej i włókien. Istotne tu są m.in. sposób dozowania i podawana włókien do wytłaczarki, dobór odpowiedniego profilu ślimaka czy profilu temperatury cylindra.

W celu zminimalizowania degradacji włókien szklanych MARIS wyposaża ślimaki swoich wytłaczarek w specjalne elementy mieszające, których konstrukcja ma na celu zoptymalizowanie naprężeń ścinających do poziomu nie powodującego przerywania włókien. Odpowiedni rozkład długości włókien jest uzyskiwany poprzez indywidualne dobieranie dla każdego procesu sposobu podawania włókien, dzięki któremu duża ilość włókien zachowuje swoją maksymalną długość, ograniczoną jedynie maksymalnym wymiarem produkowanego granulatu. Jednocześnie zminimalizowana jest ilość włókien o długości poniżej długości krytycznej (długość krytyczna to długość włókna poniżej której nie uzyskuje się efektu wzmocnienia materiału i możliwy jest nawet efekt osłabienia materiału przez efekt karbu).

Odpowiednio dobrane warunki procesu są ważne również ze względu na uzyskanie wysokiej adhezji matrycy polimerowej do powierzchni włókien. Jest to podstawowy czynnik determinujący otrzymanie wysokich parametrów mechanicznych kompozytu. Zapewnienie wysokiej adhezji uzyskuje się zarówno dzięki dodawanym do polimeru specjalnym promotorom adhezji jak i specjalnej obróbce powierzchni włókien ulegającej łatwej degradacji termicznej w trakcie procesu.

 

Schemat procesu kompandowania tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym

 

Technologia wzmacniania tworzyw włóknem szklanym to jeden z obszarów specjalizacji firmy MARIS. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, może oferować nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym. W praktyce najczęściej stosuje się wzmacnianie włóknem szklanym w 20-30-50%.

Dla sprawdzenia jakości tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM