MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     
TWORZYWA WYSOKO NAPEŁNIONE NAPEŁNIACZAMI MINERALNYMI

Technologię wysokiego napełniania tworzyw napełniaczami mineralnymi stosuje się dla uzyskania określonych właściwości tworzyw oraz obniżenia ich kosztów wytwarzania.

POLIMERY BAZOWE
NAPEŁNIACZE MINERALNE
 • PS
 • PP
 • PE
 • PET

 

 

 • CaCO3
 • Talk
 • BaSO4
 • Kaolin
 • Mika
 • Wollastonit
 • Sadza
 • Proszki metali

Dzięki obecności napełniaczy materiał kompozytowy w porównaniu do oryginalnego polimeru może posiadać zmienione właściwości:

 • polepszone właściwości mechaniczne (sztywność, udarność, ...)
 • polepszone właściwości fizyczne (termiczne, elektryczne, ...)
 • zwiększoną stabilność wymiarową
 • zmienione właściwości estetyczne
 • obniżoną cenę.

Właściwości kompozytu zależą w zasadniczy sposób od następujących własności cząstek wypełniacza mineralnego:

 • kształt (i stosunki wymiarów cząstki),
 • rozkład wymiarów cząstek,
 • rozwiniecie powierzchni,
 • własności powierzchniowe (kompatybilność z polimerem),
 • własności chemiczne,
 • własności fizyczne (gęstość, twardość, …),
 • własności termiczne (ciepło właściwe, przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna, …),
 • własności elektryczne (sztywność dielektryczna, oporność, …),

Właściwie prowadzony proces kompandowania odgrywa kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych właściwości kompozytu. Ważne jest by na drodze optymalizacji procesu osiągnąć oczekiwany stopień napełnienia i jednocześnie właściwe rozdystrybuowanie wypełniacza bez utraty właściwości polimeru.

 

Schemat procesu kompandowania tworzyw z napełniaczami mineralnymi

 

Technologia kompandowania tworzyw z napełniaczami mineralnymi to jedna ze specjalności firmy MARIS. Wiele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie i zoptymalizowanie technologii produkcji tworzyw o bardzo dużym stopniu napełnienia sięgającym np. 80% dla PP lub PE z CaCO3 czy z talkiem. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości tworzyw napełnionych napełniaczami mineralnymi.

Dla sprawdzenia jakości kompaundów z napełniaczami mineralnymi oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.