TWORZYWA WYSOKO NAPEŁNIONE NAPEŁNIACZAMI MINERALNYMI

Technologię wysokiego napełniania tworzyw napełniaczami mineralnymi stosuje się dla uzyskania określonych właściwości tworzyw oraz obniżenia ich kosztów wytwarzania.

POLIMERY BAZOWE
NAPEŁNIACZE MINERALNE
 • PS
 • PP
 • PE
 • PET

 

 

 • CaCO3
 • Talk
 • BaSO4
 • Kaolin
 • Mika
 • Wollastonit
 • Sadza
 • Proszki metali

Dzięki obecności napełniaczy materiał kompozytowy w porównaniu do oryginalnego polimeru może posiadać zmienione właściwości:

 • polepszone właściwości mechaniczne (sztywność, udarność, ...)
 • polepszone właściwości fizyczne (termiczne, elektryczne, ...)
 • zwiększoną stabilność wymiarową
 • zmienione właściwości estetyczne
 • obniżoną cenę.

Właściwości kompozytu zależą w zasadniczy sposób od następujących własności cząstek wypełniacza mineralnego:

 • kształt (i stosunki wymiarów cząstki),
 • rozkład wymiarów cząstek,
 • rozwiniecie powierzchni,
 • własności powierzchniowe (kompatybilność z polimerem),
 • własności chemiczne,
 • własności fizyczne (gęstość, twardość, …),
 • własności termiczne (ciepło właściwe, przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna, …),
 • własności elektryczne (sztywność dielektryczna, oporność, …),

Właściwie prowadzony proces kompandowania odgrywa kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych właściwości kompozytu. Ważne jest by na drodze optymalizacji procesu osiągnąć oczekiwany stopień napełnienia i jednocześnie właściwe rozdystrybuowanie wypełniacza bez utraty właściwości polimeru.

 

Schemat procesu kompandowania tworzyw z napełniaczami mineralnymi

 

Technologia kompandowania tworzyw z napełniaczami mineralnymi to jedna ze specjalności firmy MARIS. Wiele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie i zoptymalizowanie technologii produkcji tworzyw o bardzo dużym stopniu napełnienia sięgającym np. 80% dla PP lub PE z CaCO3 czy z talkiem. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości tworzyw napełnionych napełniaczami mineralnymi.

Dla sprawdzenia jakości kompaundów z napełniaczami mineralnymi oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM