BLENDY POLIMEROWE

Blendy dwóch lub więcej polimerów wykonywane są w celu poprawy własności fizycznych lub parametrów przetwórczych oraz obniżenia kosztów wytwarzania.

POLIMERY BAZOWE
BLENDY POLIMEROWE
 • ABS
 • ASA
 • PA
 • PBT
 • PC
 • PET
 • PPE
 • ABS/PA, ABS/PC
 • ASA/PC, ASA/PMMA
 • PA/ABS, PA/EPDM, PA/PPE
 • PBT/ASA, PBT/PET
 • PC/ABS, PC/AES, PC/ASA, PC/PBT, PC/PET, PC/TPU
 • PET/EPDM
 • PPE/PS

Podstawowym celem wytwarzania blend polimerowych jest otrzymanie materiałów o korzystniejszych właściwościach chemicznych i fizycznych niż polimery wchodzące w ich skład. Blendy polimerowe łączy się ze sobą technologią kompandowania, najczęściej z użyciem środków poprawiających mieszalność (nadających przyczepność), żeby umożliwić trwałe wymieszanie składników. Optymalne właściwości blendy uzyskuje się poprzez odpowiedni stosunek zawartości polimerów składowych oraz dodatków modyfikujących. Dobrze zaprojektowana i wykonana blenda polimerowa wykazuje efekt synergicznego działania połączonych składników, dzięki czemu niektóre własności blendy przewyższają wartości osiągane oddzielnie przez te składniki.

Kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych własności blendy polimerowej ogrywa odpowiednie zaprojektowanie receptury oraz właściwie przeprowadzony proces kompandowania.

 

Schemat procesu kompandowania blend polimerowych

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Granulator na mokro, 3. Wentylator odśrodkowy, 4. Wtrysk składników ciekłych, 5. Pompa próżniowa, 6. Silos na polimer z dozownikiem grawimetrycznym, 7. Silos na Polimer z dozownikiem grawimetrycznym, 8. Silos na polimer lub napełniacz z dozownikiem grawimetrycznym, 9. Silos na dodatki z dozownikiem grawimetrycznym.

Technologia kompandowania blend polimerowych jest jedną ze specjalności firmy MARIS. Wiele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie i zoptymalizowanie technologii produkcji blend polimerowych. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji do kompandowania ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości blend polimerowych.

Dla sprawdzenia jakości blend polimerowych oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM