SPECJALNE KANAŁY SOLARNE Z PPS DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
ROZWIĄZANIE SPECJALNE ODPORNE NA EKSTREMALNE TEMPERATURY

Dla najbardziej odpowiedzialnych zastosowań, wymagających wielokrotnych sterylizacji lub wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, PPS (polisiarczek fenylu), należący do rodziny amorficznych polimerów siarkowych, jest najlepszym wyborem. Przy temperaturze ugięcia pod obciążeniem równej 207 ° C jest w stanie oprzeć się ciągłej ekspozycji na naprężenia w wysokiej temperaturze. Jest do tego materiałem samogasnącym. Te właściwości czynią PPS bardzo interesującym materiałem dla wielu różnych zastosowań, jak na przykład w medycynie, w lotnictwie i do produkcji armatury sanitarnej. Z drugiej strony proces jego wytłaczania jest dość skomplikowany.

Friul Filiere specjalizująca się w produkcji oprzyrządowania i kompletnych linii do wytłaczania specjalnych technopolimerów, otrzymała zamówienie na linię do produkcji szerokiej gamy produktów z PPS do zastosowania w energetyce solarnej. Friul Filiere by przyjęła wyzwanie jakim jest wytłaczanie PPS i z powodzeniem zrealizowała projekt linii do produkcji profili z PPS.

Linia do profili z PPS składa się z:

  • Wytłaczarki wyposażonej w ślimak o specjalnym profilu do przetwarzania PPS i cylinder odporne na wysokie temperatury. Cylinder ogrzewany jest specjalnymi grzałkami ceramicznymi, odpornymi na wysokie temperatury.
  • Narzędzia o specjalnej konstrukcji, gdzie ze względu na rozkład przepływu materiału, chłodzenie ścianek wytłaczanego kanału rozpoczyna się jeszcze w głowicy.
  • Innowacyjnego wysokotemperaturowego systemu kalibracji.

Wykorzystanie specjalnej technologii pozwoliło FRIUL FILIERE na wytłaczanie PPS mimo skrajnych parametrów technicznych materiału: temperatura przetwórstwa zawiera się między 350 ° C a 400 ° C, temperatura mięknienia wg Vicata wynosi 230 ° C a materiał po uplastycznieniu ma bardzo wysoką płynność. To wszystko sprawia, że PPS jest bardzo trudny do wytłaczania i kalibracji. Jest to interesujący projekt „pod klucz” ze względu na jego zastosowanie w kompletnej instalacji do dostarczania ciepłej wody ogrzewanej przez panele słoneczne.


Copyright © 2018 by IPM