LINIA DO POWLEKANIA PESZLA METALOWEGO
POŁOKĄ IZOLACYJNĄ

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na coraz bardziej precyzyjne rozwiązania Hi-Tech, Friul Filiere dostarczyła kompletną linię do powlekania peszla metalowego powłoką izolacyjną. W pełni automatyczna linia zawiera urządzenia do automatycznego odwijania surowego peszla oraz nawijaki gotowego produktu. Sercem linii jest wytłaczarka z głowicą kątową do powlekania z dużą szybkością oraz laserowy system kontroli średnicy gotowego wyrobu. Zastosowano ponadto automatyczne znakowanie wyrobu w linii.

By sprostać wygórowanym wymaganiom norm elektrotechnicznych odnośnie jakości powłoki FRIUL FILIERE zastosowała do kontroli procesu zaawansowany system sterowania i monitoringu wszystkich parametrów linii oraz system kontroli jakości wyrobu in-line.

System sterowania umożliwia:

  • Ustawienia: zapisywanie tzw. receptur umożliwiających szybką zmianę parametrów produkcji na wcześniej zapisane dla danego wyrobu. Tradycyjne rozwiązania z reguły ograniczały się do pamięci ustawień temperatur wytłaczarki. Nowy system sterowania umożliwia odtworzenie wszystkich ustawień, nie tylko wytłaczarki, w tym temperatur, prędkości obrotowych itp. ale każdego z urządzeń linii.
  • Monitorowanie: na linii zainstalowano laserowe urządzenie do pomiaru średnicy powłoki oraz jej owalizacji. Dzięki temu możliwa jest korekta na bieżąco parametrów procesu w celu zminimalizowania odchyleń wymiarowych a także wykrywanie wad – np. nieciągłości powłoki lub jej niezgodność z tolerancją. Ponadto parametry procesu są rejestrowane w archiwum oraz istnieje możliwość ich późniejszego odtworzenia.
  • Raportowanie: wszystkie zdarzenia w trakcie procesu są rejestrowane i raportowane do systemu nadrzędnego. System dzięki zaawansowanym procedurom autodiagnostyki na bieżąco raportuje również anomalie w funkcjonowaniu podzespołów linii.
  • Zdalne serwisowanie: zainstalowany moduł tele-serwisowy umożliwia zdalną pomoc techniczną i diagnostykę bez konieczności przyjazdu serwisanta. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa pomoc oraz zostają ograniczone koszty i czas napraw serwisowych.


Copyright © 2018 by IPM