KOMPLETNA LINIA DO WYTŁACZANIA PROFILI DLA MOTORYZACJI
Z SYSTEMEM KONTORLI JAKOŚCI I MONITORINGIEM PARAMETRÓW LINII ON-LINE

FRIUL FILIERE produkuje linie do wytłaczania profili uszczelek samochodowych, w tym koekstrudowanych, flokowanych i wzmacnianych wstawką metalową

Linia produkcyjna posiada system sterowania pozwalający na nieustanną kontrolę procesu oraz monitoring wszystkich istotnych zmiennych procesowych w tym tak istotne dla zachowania niskich kosztów produkcji zużycie energii przez poszczególne maszyny. System sterowania przy tym posiada przyjazny dla użytkownika interfejs operatora który nie wymaga obecności operatorów o specjalnych kwalifikacjach. Dzięki możliwości zdalnego monitoringu linii wszystkie dane procesu mogą być na bieżąco kontrolowane przez specjalistów technologów i szefów produkcji z ich miejsca pracy.

System sterowania pozwala na:

 • Programowanie procesu produkcji każdego profilu
 • Monitorowanie każdego etapu procesu
 • Sterowanie bieżącym procesem produkcji
 • Raportowanie zdarzeń podczas procesu
 • Archiwizowanie historycznych danych produkcyjnych
 • Autodiagnostykę możliwych błędów
 • Tele-serwis

System sterowania umożliwia ustawianie i odwoływanie receptur produkcyjnych zawierających wszystkie ustawienia poszczególnych maszyn linii. Dzięki temu istotnie skraca się czas przezbrojenia liii przy zmianie produkcji oraz eliminowane jest ryzyko pomyłek. Kontrolowane na bieżąco dane procesowe są rejestrowane w czasie rzeczywistym. Jest to kluczowa kwestia dla kontroli jakości produktu pozwalająca na monitorowanie stabilności pracy linii. Dzięki monitoringowi linii on-line i zastosowanemu systemowi auto-diagnostyki jest możliwe wcześniejsze wykrywanie ewentualnych większych usterek na podstawie wykrywanych anomalii w pracy linii. Wszystko to sprawia, że produkowany na linii profil spełnia najwyższe wymagania jakie stawia sektor Automotive.

Elementy linii:

 • Automatyczny system suszenia i podawania materiału do wytłaczarek
 • Zestaw wytłaczarek, z których jedna pełni rolę wytłaczarki głównej a pozostałe pełnią rolę koekstruderów wytłaczających części miękkie uszczelki wykonane z różnych materiałów
 • Pompa zębata zamontowana na wytłaczarce głównej zapewniająca stabilny przepływ materiału
 • Automatyczne zmieniacze sit na wszystkich wytłaczarkach
 • Oprzyrządowanie do wytłaczania w tym: głowica do multi- koekstruzji i kalibratory, system wprowadzania wzmocnienia stalowego do profilu z akumulatorem i zgrzewarką, system wprowadzania do głowicy taśmy flokowanej.
 • Odciąg
 • Gilotyna zapewniająca wysoką precyzję cięcia.


Copyright © 2018 by IPM