WYDOBYWAJ ZŁOTO Z ODPADÓW!

FFC™ - nowy materiał kompozytowy produkowany z odpadów

FFC™  - nowa innowacyjna technologia wytłaczania profili z ultralekkich kompozytów spienianych otrzymywanych z odpadów.

FFC™  (foam fiber composite) to ultralekki kompozyt (0,6-0,7 g/cm³) utworzony z mieszaniny tworzywa termoplastycznego i odpadów. Niska waga kompozytu FFC™, wynika  z jego komórkowej struktury, osiągniętej poprzez jego spienienie w procesie wytłaczania profili. Ten kompozyt reprezentuje doskonałe własności fizyczno-mechaniczne, które powodują, że idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań, w szczególności w budownictwie, wykończeniu wnętrz i w meblarstwie.
Prawdziwą innowacją tego kompozytu jest możliwość recyklowania i ponownego użycia nie tylko odpadów włókien roślinnych (drewno, juta, konopie, trzcina cukrowa, słoma itp.), ale przede wszystkim odpadów tworzyw klasyfikowanych jako odpady specjalne. Są to materiały trudno zawracalne, których utylizacja stanowi duży kłopot, takie jak: guma, żywice melaminowe i fenolowe, odpady z produkcji kompozytów z włóknem szklanym, MDF, HDF, lakiery itp. Wartość rynkowa tych materiałów jest często ujemna tj. mogą być pozyskiwane nie tylko bezpłatnie, ale również z dopłatami na ich utylizację. W ten sposób stanowią cenne źródło pozyskiwania darmowych materiałów z dodatkowymi dopłatami, które mogą być wykorzystane na produkcję profili o bardzo dobrych własnościach użytkowych. Stąd hasło ‘WYDOBYWAJ ZŁOTO Z ODPADÓW” mówi o konkretnych korzyściach, które można osiągnąć stosując technologię FFC™.

Firma FRIUL FILIERE SPA opracowała i opatentowała innowacyjną technologię  FFC™, która umożliwia wytłaczanie profili z kompozytów na bazie PVC i odpadów. Patent obejmuje wszystkie aspekty technologii: recepturę, przygotowanie kompozytu i sam proces wytłaczania profili. Nowy materiał kompozytowy FFC™ posiada wiele zalet, w tym przede wszystkim niskie koszty  wytwarzania, co umożliwia produkcję tanich profili o bardzo dobrych własności technicznych i estetycznych.

Opatentowana receptura

Opatentowana receptura jest rezultatem wielu lat badań i doświadczeń. Zawartość PVC w kompozycie może się zmieniać w zakresie od 50% do 75% a zawartość  materiałów odpadowych w zakresie od 25% do 50%. Za pomocą instalacji mieszalnikowej wszystkie składniki receptury zostają wymieszane. Dry-blend kompozytu FFC™ zawiera PVC ze stabilizatorami i odpowiednimi środkami smarnymi, które powodują odpowiednią płynność kompozytu  oraz należyte pokrycie włókien materiałów odpadowych.

Ważnym elementem, który zasługuje na uwagę w tej technologii, jest wytłaczanie gotowego profilu bezpośrednio z dry-blendu, bez przechodzenia przez fazę granulacji materiału. Dzięki temu proces produkcyjny jest prosty i tani i nie dopuszcza do ewentualnej degradacji włókien materiałów odpadowych zawartych w kompozycie.
Mieszanka środków porujących pozwala na przeprowadzenie procesu spieniania i gwarantuje otrzymanie produktu o powierzchni twardej i gładkiej oraz o strukturze wewnętrznej w postaci zamkniętych mikrokomórek. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie gęstości na poziomie 0,6-0,7 g/cm³.

Bardzo istotne jest to, że każdy producent może dysponować specjalną spersonalizowaną RECEPTURĄ materiału do wytłaczania. Ze względu na ograniczenia licencyjne nowy materiał kompozytowy FFC™  nie jest powszechnie dostępny na rynku a jego receptura jest dostarczana wyłącznie koncesjonowanym klientom FRIUL FILIERE.

Kompozyt FFC na bazie włókien naturalnych.

Jedną z odmian technologii FFC™  jest technologia wykorzystująca jako napełniacz wszelkiego rodzaju włókna roślinne jak: drewno, juta, konopie, trzcina cukrowa, len, słoma.  W przypadku włókien naturalnych konieczne jest, aby w pierwszej fazie procesu zostały wysuszone do wilgotności poniżej 2%. Aby osiągnąć ten rezultat, firma FRIUL FILIERE opracowała kompletny proces produkcyjny, składający się z kolejnych etapów:

 1. Mielenie włókien roślinnych,
 2. Suszenie mączki zmielonych włókien,
 3. Automatyczny transport, naważanie i dozowanie surowców,
 4. Mieszanie w mieszalniku gorąco zimnym połączone z procesem dosuszania mączki,
 5. Automatyczny transport dry-blendu FFC™ do wytłaczarki,
 6. Wytłaczanie profili.

Wytłaczane profile otrzymane w technologii FFC™ do złudzenia przypominają drewno i z powodzeniem mogą zastąpić stosowane powszechnie materiały drewnopochodne. Technologia FFC™ wykorzystująca włókna naturalne jest też milowym krokiem w rozwoju znanej od wielu lat technologii WPC. Kompozyty FFC™ posiadają około 2-2,5 krotnie mniejszą gęstość niż WPC i stąd otrzymywane wyroby są znacznie lżejsze a zatem znacznie tańsze.
Technologia FFC™ dla pozostałych materiałów odpadowych jest taka sama, z tą tylko różnicą, że zwykle nie ma konieczności suszenia mączki zmielonych odpadów, chyba że są higroskopijne. 

Właściwości kompozyty FFC™

W stosunku do wielu porównywalnych materiałów, będących aktualnie na rynku, nowy materiał kompozytowy FFC™ łączy w sobie wiele zalet, w tym przede wszystkim:

 • twarda i gładka powierzchnia zewnętrzna,
 • spienienie gwarantujące gęstość 0,6-0,7 g./cm³,
 • łatwa obrabialność (tak jak drewna dla wiercenia, frezowania, wbijania gwoździ, klejenia),
 • możliwość bezpośredniego malowania, lakierowania i okleinowania,
 • właściwości samogasnące,
 • stabilność wymiarowa,
 • odporność na wilgoć,
 • dobra elastyczność w połączeniu z możliwością gięcia na gorąco,
 • wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna,
 • możliwość 100 % recyklingu.

Wszystko to powoduje, że nowy kompozyt termoplastyczny FFC™ jest idealny do zastosowań w wielu różnych sektorach przemysłu (budownictwo, wykończenie wnętrz, meblarstwo i inne) i umożliwia otrzymanie produktów wysoce konkurencyjnych w stosunku do innych materiałów obecnie używanych. Materiał ten może z powodzeniem być używany w miejsce: spienianego i litego PVC, WPC, drewna czy też MDF.

Dzięki możliwości zastosowania surowców odpadowych do kompozytu FFC™ staje się możliwe otrzymywanie tanich profili jednocześnie o bardzo dobrych własnościach użytkowych i estetycznych. W ten sposób możliwe jest „WYDOBYWANIE ZŁOTA (ZŁOTÓWEK) Z ODPADÓW.

Więcej na temat technologii FFC na stronie http://www.ffcmaterial.com/default.aspx?language=pl


Copyright © 2018 by IPM