TECHNOLOGIA WYTŁACZANIA PROFILI WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM

Firma FRIUL FILIERE należy do elity firm, które w swojej ofercie posiadają linie do wytłaczania profili z materiałów wzmacnianych włóknem szklanym.

Technologia wytłaczania profili wzmacnianych włóknem szklanym jest bardzo wymagająca z wielu powodów. Podstawowy materiał osnowy którym z reguły jest poliamid PA6 lub PA66, jako tworzywo krystaliczne jest materiałem trudno przetwarzalnym w technologii wytłaczania. Jedną z przyczyn jest dość wąskie okno temperaturowe, w którym materiał ma odpowiednią płynność gwarantującą utrzymanie właściwego kształtu.

Dodatkową trudność stanowi obecność ciętych włókien szklanych, które zmieniają właściwości reologiczne materiału. Włókna te ponadto muszą być tak przetwarzane by nie uległy dodatkowemu rozdrobnieniu w procesie uplastyczniania tworzywa.

Obecność w materiale włókien szklanych dodatkowo wymaga zastosowania specjalnych materiałów na układ uplastyczniający oraz na narzędzia do wytłaczania. Stosowanie standardowych materiałów prowadzi do szybkiego zużycia w ciągu kilku miesięcy.

Profile wytłaczane wzmacniane włóknem szklanym to unikalne połączenie możliwości jakie daje technologia wytłaczania tworzyw sztucznych, zalet samych tworzyw sztucznych oraz właściwości jakie wynikają z obecności ciętych włókien szklanych w materiale osnowy.

Otrzymane profile cechuje bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie od 75 do 115 MPa, wysoka sztywność (moduł elastyczności od 3,5 do 5,5 GPa) oraz niska rozszerzalność cieplna. Ponadto posiadają dobrą: izolacyjność termiczną (ok. 0,3 W/M.K), izolacyjność akustyczną, odporność na korozję, możliwość barwienia w masie i niską wagę w granicach od 1.1 do 1.3 g/cm3.

Przekładki termiczne.

Sztandarowym zastosowaniem technologii wytłaczania profili z włóknem szklanym jest produkcja tzw. przekładek termicznych stosowanych w systemach stolarki aluminiowej. By zagwarantować odpowiednią wydajność produkcji stosowane są głowice wielostrumieniowe co w połączeniu z koniecznością zagwarantowania dokładności wymiarowych na poziomie 0,01 mm jest wyzwaniem na najwyższym poziomie technologicznym. Najnowsza zrealizowana tego typu linia dostarczona do europejskiego odbiorcy została wyposażona w narzędzia 8-strumieniowe pracujące z prędkością 2m/min przy wydajności 90 kg/h.

Dodatkową trudnością przy wytłaczaniu tego typu profili jest konieczność wprowadzania do profilu żyłki klejowej, która odpowiada za szczelne połączenie profilu z ramą aluminiową. Dla poprawienia przyczepności farby proszkowej nakładanej w procesie malowania gotowych profili stolarki aluminiowej możliwe jest zastosowanie piaskowania powierzchni profilu przekładki termicznej w linii.

Do innych typowych zastosowań profili wytłaczanych napełnianych ciętym włóknem szklanym należą:

  • ciepłe ramki do budowy pakietów szybowych do okien
  • profile wzmacniające profile okienne z PVC
  • profile okiennic
  • rury i profile o wysokiej wytrzymałości odporne chemicznie
  • inne profile strukturalne o wysokiej wytrzymałości

FRIUL FILIERE dostarcza zarówno kompletne linie do wytłaczania profili z włóknem szklanym jak i realizuje kompletne projekty zakładów produkcji takich profili, zapewniając pełne ich wyposażenie, na które składają się zarówno specjalistyczne linie i narzędzia do wytłaczania jak i wszelkie urządzenia peryferyjne niezbędne do pracy tych linii i ich konserwacji.


Copyright © 2018 by IPM