RE-KOMPANDOWANIE

Recykling i kompandowanie tworzyw sztucznych w jednym procesie

Współpraca firmy GAMMA MECCANICA i firmy MARIS pozwoliła połączyć korzyści wynikające z połączenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych i procesu kompandowania. Zastosowanie wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych (kompandery), dzięki ich dużym zdolnościom mieszania i homogenizacji materiałów, dzięki możliwości wielopunktowego dozowania dodatków i wypełniaczy a także skutecznemu wielopunktowemu odgazowaniu umożliwia re-kompandowanie materiału pozyskanego w procesie recyklingu czyli modyfikację i uszlachetnianie tworzyw podnosząc ich wartość do poziomu porównywalnego z tworzywami nowymi

 

W zależności od rodzaju i czystości odpadów proces Re-kompandowania może być prowadzony w dwóch wariantach:

  • EKSTRUDER + KOMPANDER 2 : przetwarzanie typowych odpadów, średnio zabrudzonych
  • KOMPANDER 1 + KOMPANDER 2 : przetwarzanie trudnych odpadów o dużej wilgotności

 

 

RE-KOMPANDOWANIE

Korzyści technologiczne:

  • możliwość przetwarzania bardzo szerokiej gamy materiałów
  • mniejsze naprężenia i obniżona degradacja polimeru w wyniku pojedynczego ogrzewania
  • skuteczne wielopunktowe odgazowanie – umożliwiające wyeliminowanie wilgoci, farb drukarskich, zapachów i innych monomerów.
  • perfekcyjna homogenizacja materiału i stabilne właściwości zgodne z recepturą
  • modułowa budowa umożliwiająca dopasowanie linii do indywidualnych potrzeb danego procesu

Zalety Ekonomiczne

  • duża wartość dodana finalnego produktu w stosunku do użytych surowców z recyklingu
  • obniżenie zużycia energii i niższa energia właściwa konieczna do jednoetapowego przetworzenia materiału
  • niskie koszty pracy – automatyczna praca linii sterowanej za pomocą jednego pulpitu operatora

 

PROCESY RE-KOMPANDOWANIA

Modyfikacja PP i PE z recyklingu.

Poliolefiny są najpowszechniej używanymi materiałami i jednocześnie są to podstawowymi tworzywami poddawanymi recyklingowi. Linie do kompandowania MARIS umożliwiają modyfikację i uszlachetnianie odzyskiwanych tworzyw poliolefinowych, podnosząc ich wartość do poziomu porównywalnego z tworzywami nowymi. Czytaj więcej.

Modyfikacja PET z recyklingu.

Modyfikowanie PET poprzez dodawanie modyfikatorów udarności, akceleratorów krystalizacji, uniepalnianie czy napełnianie włóknem szklanym pozwala na przekształcenie PET w wysokiej jakości materiał konstrukcyjny, dorównujący parametrami takim materiałom jak PA czy PBT. Technologia firmy MARIS umożliwia kompandowanie PET na bazie surowców z recyklingu i gwarantuje minimalny wpływ procesu na obniżenie lepkości właściwej polimeru PET zapewniając wysoką jakość gotowego produktu. Czytaj więcej.

Produkcja Elastomerów Termoplastycznych TPE na bazie PP i PE z recyklingu

Dzięki technologii firmy MARIS można uzyskać szeroką gamę rodzajów TPE przy użyciu PP i PE z recyklingu. Czytaj więcej.

Produkcja kompozytów WPC (Wood Plastic Composite) na bazie surowców z recyklingu

Dzięki technologii MARIS do produkcji kompozytów WPC można używać surowce z recyklingu, zarówno tworzywa bazowe (PE, PP, PVC) jak i drewno odpadowe. W szczególności można wykorzystywać mączkę MDF, której duże ilości powstają przy obróbce skrawaniem i są problemem dla zakładów przetwarzających MDF. Czytaj więcej


Copyright © 2018 by IPM