RE-KOMPANDOWANIE

Recykling i kompandowanie tworzyw sztucznych w jednym procesie

Współpraca firmy GAMMA MECCANICA i firmy MARIS pozwoliła połączyć korzyści wynikające z połączenia procesu recyklingu tworzyw sztucznych i procesu kompandowania. Zastosowanie wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych (kompandery), dzięki ich dużym zdolnościom mieszania i homogenizacji materiałów, dzięki możliwości wielopunktowego dozowania dodatków i wypełniaczy a także skutecznemu wielopunktowemu odgazowaniu umożliwia re-kompandowanie materiału pozyskanego w procesie recyklingu czyli modyfikację i uszlachetnianie tworzyw podnosząc ich wartość do poziomu porównywalnego z tworzywami nowymi

 

W zależności od rodzaju i czystości odpadów proces Re-kompandowania może być prowadzony w dwóch wariantach:

  • EKSTRUDER + KOMPANDER 2 : przetwarzanie typowych odpadów, średnio zabrudzonych
  • KOMPANDER 1 + KOMPANDER 2 : przetwarzanie trudnych odpadów o dużej wilgotności

 

 

RE-KOMPANDOWANIE

Korzyści technologiczne:

  • możliwość przetwarzania bardzo szerokiej gamy materiałów
  • mniejsze naprężenia i obniżona degradacja polimeru w wyniku pojedynczego ogrzewania
  • skuteczne wielopunktowe odgazowanie – umożliwiające wyeliminowanie wilgoci, farb drukarskich, zapachów i innych monomerów.
  • perfekcyjna homogenizacja materiału i stabilne właściwości zgodne z recepturą
  • modułowa budowa umożliwiająca dopasowanie linii do indywidualnych potrzeb danego procesu

Zalety Ekonomiczne

  • duża wartość dodana finalnego produktu w stosunku do użytych surowców z recyklingu
  • obniżenie zużycia energii i niższa energia właściwa konieczna do jednoetapowego przetworzenia materiału
  • niskie koszty pracy – automatyczna praca linii sterowanej za pomocą jednego pulpitu operatora

 


Copyright © 2018 by IPM