MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     

 

CENTRUM TECHNOLOGICZNE RECYKLINGU GAMMA MECCANICA
Laboratorium analizy procesów recyklingu tworzyw sztucznych

 

Firma GAMMA MECCANICA posiada swoje własne Centrum Technologiczne Recyklingu. Do podstawowych zadań Centrum należy opracowywanie technologii recyklingu tworzyw sztucznych dla Klientów przed zakupem właściwej linii technologicznej. Specjaliści GAMMA MECCANICA za pomocą linii testowej GM65 COMPAC, dokonują szczegółowej analizy materiału Klienta i na tej podstawie dobierają odpowiednią technologię recyklingu.

W laboratorium badań materiałowych prowadzone są na bieżąco analizy materiałów przetwarzanych w czasie prób recyklingu i w razie potrzeby dokonywane są modyfikacje parametrów procesu czy też zmiany konfiguracji linii tak, aby otrzymać optymalny rezultat końcowy. Dzięki pracy Centrum możliwe jest opracowanie kompletnego systemu recyklingu dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego z naszych Klientów.

Oprócz prób prowadzonych dla potrzeb naszych Klientów w Centrum prowadzone są badania rozwojowe nad nowymi technologiami recyklingu tworzyw sztucznych.