MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     

 

GAMMA MECCANICA - LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH COMPAC

Linia do recyklingu typu COMPAC jest przeznaczona do przetwarzania materiałów takich jak folie, włókna, tkaniny i przędze dzięki specjalnemu modułowi podawania oraz z młyna, wytłaczarki, zmieniacza sit oraz granulatora.

Młyn rozdrabnia materiał i przygotowuje go do przetworzenia przez wytłaczarkę. W trakcie rozdrabniania materiał ogrzewa się i zagęszcza, co powoduje, że wilgotność resztkowa obecna w materiale odparowuje. Zwiększenie gęstości materiału zapewnia stały przepływ przez wytłaczarkę.

Sposób podawania materiału do linii uzależniony jest od jego formy i odbywa się za pomocą taśmociągu (odpady zmieszane) lub podajnika rolkowego (folie).

Linie do recyklingu COMPAC są dostępne w pełnym typoszeregu wielkości w zależności od wymaganej wydajności.

LINIE COMPACZUŻYCIE MOCY (KWh/Kg)WYDAJNOŚĆ (Kg/h)*
GM500,25 ÷ 0,3050-150
GM650,25 ÷ 0,30150-260
GM900,25 ÷ 0,30250-420
GM1050,25 ÷ 0,30400-680
GM1250,25 ÷ 0,30600-950
GM1600,25 ÷ 0,30900-1400
GM1800,25 ÷ 0,301500-2000
GM2100,25 ÷ 0,302000 – 2800