LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH  COMPAC 

Regranulacja tworzyw sztucznych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii zagęszczania i kompaktowania surowców.

Linie do recyklingu COMPAC reprezentują jedną z najbardziej zaawansowanych technologii na rynku. Charakteryzują się wysoką elastycznością w zakresie możliwości recyklingu większości rodzajów tworzyw sztucznych i mogą przetwarzać materiały w różnorodnych formach, takich jak: folia, przemiały, zagęszczone aglomeraty, rolki. Linie COMPAC są produkowane w różnych wielkościach w zależności od wymaganej wydajności. Na indywidualne życzenia klientów linie są wyposażane w różnego rodzaju urządzenia dodatkowe.

Kompozycja linii

  • przenośnik taśmowy z wykrywaczem metalu
  • zagęszczarka (kompaktor)
  • wytłaczarka
  • filtr
  • granulator podwodny TI lub granulator z pierścieniem wodnym TDA
  • panel sterowania z ekranem dotykowym

ZAGĘSZCZARKA - KOMPAKTOR

Ten system zasilania umożliwia przetwarzanie materiału o różnej formie i rozmiarach. Podczas tej fazy materiał jest wstępnie podgrzewany i zagęszczany, tak, aby nadawał się do fazy wytłaczania. Ten system umożliwia przetwarzanie materiałów mocno zadrukowanych i wilgotnych. Cechą charakterystyczną tego systemu jest jego duża elastyczność i umożliwia podawanie materiału w różnej formie. Możliwe jest użycie przenośnika taśmowego, podajnika rolkowego oraz dozowników do przemiałów o dużej gęstości nasypowej.

System ECOTRONIC

Zagęszczarka jest wyposażona w opracowany i opatentowany przez Gamma Meccanica system ECOTRONIC, który umożliwia znaczną oszczędność energii (do 40%), pozwala na recykling materiałów o wilgotności do 8% i gwarantuje bardzo dobrą homogenizacje materiałów. ECOTRONIC optymalizuje prędkość rotora zagęszczarki w celu utrzymania temperatury materiału niezbędnej do przeprowadzenia aglomeracji, która jeszcze nie wymaga użycia systemu zraszania wodą. Dzięki temu zużycie energii jest utrzymane na poziomie niezbędnego minimum do podgrzania i przygotowania materiału a energia nie jest tracona na odparowanie dodatkowej wody z systemu zraszania. Maszyna posiada system zraszania używany jedynie do zabezpieczenia maszyny w sytuacji awaryjnej.

Każda linia jest specjalnie zaprojektowana i zbudowana tak, aby zapewnić najlepszą wydajność i granulat wysokiej jakości: jednorodny wymiarowo i bez wad, takich jak pęcherzyki powietrza czy sklejenia granulek. Precyzja i dbałość o szczegóły wykonania linii zapewniają rozwiązania spełniające najbardziej wygórowane wymagania jakościowe.

Ślimak podający


Ślimak podający jest zaprojektowany do transportu i zagęszczania materiału. Jego zadaniem jest stabilne zasilanie materiałem ślimaka wytłaczarki (szczególnie o niskiej gęstości nasypowej). Szybkość ślimaka jest regulowana automatycznie, tak, aby utrzymać stałą wydajność wytłaczarki.

Dozowniki

Zagęszczarka umożliwia instalację dozowników do granulatu lub przemiałów w celu bezpośredniego podawania ich do komory zagęszczarki. Zagęszczarka może być zasilana tylko materiałem z dozowników lub też w połączeniu z materiałem pochodzącym z taśmociągu lub podajnika rolkowego. Alternatywnie, dozownik może bezpośrednio zasilać ślimak podający, umożliwiając wyłączenie zagęszczarki i w konsekwencji oszczędność energii.

 

System odgazowania

System odgazowania eliminuje gaz wytworzony podczas wytłaczania lub ten, który zostaje zabrany przez materiał podczas jego zagęszczania i podawania do ekstrudera. Wydobywanie gazu z roztopionego materiału zapobiega powstawaniu defektów w granulkach, takich jak pęcherzyki powietrza.

Filtracja

W zależności od wymaganego stopnia filtracji i jakości przetwarzanych surowców linie COMPAC są wyposażane w zmieniacze sit różnych typów: szufladowe, backflush, kontynuacyjne "laser", taśmowe, sercowe itd.

Filtr szufladowy

Filtr kontynuacyjny

INDUSTRY 4.0 - Integracja cyfrowa 4.0 w recyklingu tworzyw sztucznych

Linie Gamma Meccanica charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji, najwyższą jakością otrzymywanego regranulatu i znaczną oszczędnością energii. Gamma Meccanica instaluje na wszystkich swoich liniach urządzenia umożliwiające połączenie się z linią przez Internet. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie pracy linii na odległość podczas jej działania a także modyfikowanie i optymalizowanie oprogramowania. Połączenie umożliwia zdalne sterowanie linią i wczytywanie ustawień parametrów produkcji do bazy danych maszyny. Użytkownik maszyny ma również możliwość przechowywania i nadzorowania w czasie rzeczywistym wszystkich danych produkcyjnych.

Linie COMPAC - elastyczność i wydajność

Linie do recyklingu COMPAC są dostępne w pełnym typoszeregu wielkości w zależności od wymaganej wydajności.

LINIE COMPACZUŻYCIE MOCY (KWh/Kg)WYDAJNOŚĆ (Kg/h)*
GM500,25 ÷ 0,3050-150
GM650,25 ÷ 0,30150-260
GM900,25 ÷ 0,30250-420
GM1050,25 ÷ 0,30400-680
GM1250,25 ÷ 0,30600-950
GM1600,25 ÷ 0,30900-1400
GM1800,25 ÷ 0,301500-2000
GM2100,25 ÷ 0,302000 – 2800

 

Przykłady realizacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2018 by IPM