MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     

 

Linia do recyklingu PET z systemem ECOTRONIC i granulacją podwodną.

Linie do recyklingu PET serii COMPAC z systemem kompaktowania i zagęszczania ECOTRONIC umożliwiają recykling PET w postaci włókien, tkanin, folii i płyt. Linie składają się z zagęszczarki, wytłaczarki jednoślimakowej z odgazowaniem, automatycznego zmieniacza sit oraz granulatora podwodnego.

 

Dzięki wpływowi ciepła i kontroli temperatury w procesie rozdrabniania odpadów PET w zagęszczarce następuje usunięcie dużej ilości wilgoci w postaci pary oraz jednoczesne zagęszczenie materiału. Zagęszczarka została wyposażona w podajnik ślimakowy o nowej, ulepszonej konstrukcji, który podaje materiał bezpośrednio do strefy zasilania cylindra wytłaczarki.

 

Opatentowana technologia wymuszonego podawania

Tradycyjnie zasilanie wytłaczarki realizowane jest przez bezpośrednie połączenie komory zagęszczarki ze strefą zasypu wytłaczarki. Rozwiązanie to nie pozwala na kontrolę procesu napełniania ślimaka materiałem. GAMMA MECCANICA opracowała i opatentowała swój własny system wymuszonego podawania i stosuje dodatkowy podajnik ślimakowy łączący zagęszczarkę ze ślimakiem wytłaczarki.

W nowym systemie podawania, znanym z linii COMPAC, wprowadzono istotne zmiany ułatwiające prace konserwacyjne. Zostały dodane m.in. drzwi boczne umieszczone na odpowiedniej wysokości, pozwalające na kontrolę wnętrza zbiornika i oczyszczenie go z pozostałości materiału po produkcji.
Ze względów praktycznych rama maszyny została uproszczona co pozwoliło na zoptymalizowanie sposobu wprowadzania materiału do zbiornika. W przypadku odpadów wymieszanych materiały mogą być podawane za pomocą taśmociągu. Do podawania odpadów w postaci nawojów folii przewidziano podajnik rolkowy natomiast odpady zmielone mogą być podawane podajnikiem koszowym.

Aby zapewnić całkowite usunięcie resztkowej wilgoci z materiału w wytłaczarce zainstalowano dwa punkty odgazowania podłączone do wspólnego układu próżniowego. Wytłaczarka została ponadto wyposażona w specjalny zmieniacz sit dostosowany do PET.

Zakończenie linii stanowi nowo zaprojektowany przez GAMMA MECCANICA granulator podwodny serii TI umożliwiający granulację oprócz PET wszystkich dostępnych na rynku tworzyw sztucznych, szczególnie tych charakteryzujących się wysoką płynnością jak poliamidy a także kleje HOT-MELT itp.

 

Technologia ECOTRONIC – energooszczędne zagęszczanie materiału

Zagęszczanie jest procesem polegającym na zwiększaniu gęstości nasypowej odpadów i stosuje się głównie w przypadku recyklingu foli, włókien, płatków i innych materiałów, które posiadają niską gęstość nasypową utrudniającą lub uniemożliwiającą dozowanie. Zagęszczanie realizowane jest na zagęszczarkach, gdzie za pomocą wirujących noży materiał jest rozdrabniany do postaci umożliwiającej jego podanie do wytłaczarki. W wyniku działania sił tarcia generowane są duże ilości ciepła powodujące nadtopienie materiału, jego aglomerację i dodatkowe zwiększenie gęstości nasypowej.

System ECOTRONIC opracowany przez GAMMA MECCANICA pozwala na ciągłą kontrolę temperatury w procesie zagęszczania oraz monitoring zużycia energii przez silnik zagęszczarki, podajnik ślimakowy oraz silnik wytłaczarki.

System ECOTRONIC posiada następujące zalety:

  • obniżenie zużycia energii od 10 do nawet 40%
  • eliminacja chłodzenia natryskowego, zapobiegającego przegrzaniu materiału - system chłodzenia wodnego jest stosowany wyłącznie ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku szczególnych wymagań technologicznych
  • utrzymanie stałej temperatury zagęszczania i wykluczenie ryzyka stopienia materiału w zagęszczarce i zablokowania maszyny
  • bezpieczne zagęszczanie materiałów o niskiej wilgotności 3-5% – dzięki kontroli temperatury zagęszczarka może pracować z optymalną prędkością obrotową bez ryzyka przetopienia materiału
  • wydajne zagęszczanie materiałów o dużej wilgotności 10-12% - możliwość zwiększenia wielkości wsadu dla wygenerowania większej ilości ciepła niezbędnej do eliminacji wilgoci
  • przyspieszony rozruch linii w wyniku eliminacji doświadczalnego ustawiania parametrów maszyny przez operatora

 

Linie do recyklingu COMPAC PET ECOTRONIC są dostępne w pełnym typoszeregu wielkości w zależności od wymaganej wydajności.

 

COMPAC - ECOTRONIC PETWYDAJNOŚĆ (Kg/h)*
GM5050 – 180
GM65150 – 300
GM90250 – 510
GM105400 – 710
GM125600 – 1000
GM160900 – 1450
GM1801500 – 2100
GM2102000 – 2800