Linie do recyklingu tworzyw biodegradowalnych

Rozwój biodegradowalnych tworzyw sztucznych przypada na lata 90-te a ich początkiem było dodanie skrobi kukurydzianej do standardowych tworzyw sztucznych. Wtedy też GAMMA MECCANICA dostarczyła pierwszą maszynę do recyklingu biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Obecnie tworzywa biodegradowalne, w tym głównie dobrze znane i stosowane w branży opakowaniowej PLA, są tak bardzo rozpowszechnione, że już mało kto pamięta, że to GAMMA MECCANICA była pierwszą firmą która zajęła się ich recyklingiem.

Technologia recyklingu tworzyw biodegradowalnych

GAMMA MECCANICA od lat współpracuje z czołowymi dostawcami tworzyw biodegradowalnych i jest obecnie liderem w tej dziedzinie. Recykling tworzyw biodegradowalnych jak np. PLA, jest dużym wyzwaniem technologicznym i naukowym. Niewłaściwie prowadzony proces recyklingu powoduje, że materiał ten ulega natychmiastowej degradacji i nie nadaje się do ponownego przetworzenia. Do recyklingu odpadów tworzyw biodegradowalnych zostały opracowane specjalne linie typu COMPAC, których parametry uwzględniają specyfikę biotworzyw. Linie te w pełni odpowiadają potrzebom klientów zajmujących się produkcją i przetwórstwem właśnie tego rodzaju materiałów.

Kompozycja linii

  • przenośnik taśmowy z wykrywaczem metalu
  • zagęszczarka (kompaktor)
  • wytłaczarka
  • filtr
  • granulator podwodny TI lub granulator z pierścieniem wodnym TDA
  • panel sterowania z ekranem dotykowym

ZAGĘSZCZARKA - KOMPAKTOR

Ten system zasilania umożliwia przetwarzanie materiału o różnej formie i rozmiarach. Podczas tej fazy materiał jest wstępnie podgrzewany i zagęszczany, tak, aby nadawał się do fazy wytłaczania. Ten system umożliwia przetwarzanie materiałów mocno zadrukowanych i wilgotnych. Cechą charakterystyczną tego systemu jest jego duża elastyczność i umożliwia podawanie materiału w różnej formie. Możliwe jest użycie przenośnika taśmowego, podajnika rolkowego oraz dozowników do przemiałów o dużej gęstości nasypowej.

System ECOTRONIC

Zagęszczarka jest wyposażona w opracowany i opatentowany przez Gamma Meccanica system ECOTRONIC, który umożliwia znaczną oszczędność energii (do 40%), pozwala na recykling materiałów o wilgotności do 12% i gwarantuje bardzo dobrą homogenizacje materiałów. ECOTRONIC optymalizuje prędkość rotora zagęszczarki w celu utrzymania temperatury materiału niezbędnej do przeprowadzenia aglomeracji, która jeszcze nie wymaga użycia systemu zraszania wodą. Dzięki temu zużycie energii jest utrzymane na poziomie niezbędnego minimum do podgrzania i przygotowania materiału a energia nie jest tracona na odparowanie dodatkowej wody z systemu zraszania. Maszyna posiada system zraszania używany jedynie do zabezpieczenia maszyny w sytuacji awaryjnej.

Każda linia jest specjalnie zaprojektowana i zbudowana tak, aby zapewnić najlepszą wydajność i granulat wysokiej jakości: jednorodny wymiarowo i bez wad, takich jak pęcherzyki powietrza czy sklejenia granulek. Precyzja i dbałość o szczegóły wykonania linii zapewniają rozwiązania spełniające najbardziej wygórowane wymagania jakościowe.

Ślimak podający


Ślimak podający jest zaprojektowany do transportu i zagęszczania materiału. Jego zadaniem jest stabilne zasilanie materiałem ślimaka wytłaczarki (szczególnie o niskiej gęstości nasypowej). Szybkość ślimaka jest regulowana automatycznie, tak, aby utrzymać stałą wydajność wytłaczarki.

Dozowniki

Zagęszczarka umożliwia instalację dozowników do granulatu lub przemiałów w celu bezpośredniego podawania ich do komory zagęszczarki. Zagęszczarka może być zasilana tylko materiałem z dozowników lub też w połączeniu z materiałem pochodzącym z taśmociągu lub podajnika rolkowego. Alternatywnie, dozownik może bezpośrednio zasilać ślimak podający, umożliwiając wyłączenie zagęszczarki i w konsekwencji oszczędność energii.

 

System odgazowania

System odgazowania eliminuje gaz wytworzony podczas wytłaczania lub ten, który zostaje zabrany przez materiał podczas jego zagęszczania i podawania do ekstrudera. Wydobywanie gazu z roztopionego materiału zapobiega powstawaniu defektów w granulkach, takich jak pęcherzyki powietrza.

Filtracja

W zależności od wymaganego stopnia filtracji i jakości przetwarzanych surowców linie COMPAC są wyposażane w zmieniacze sit różnych typów: szufladowe, backflush, kontynuacyjne "laser", taśmowe, sercowe itd.

Filtr szufladowy

Filtr kontynuacyjny

Linie COMPAC - elastyczność i wydajność

Linie do recyklingu COMPAC są dostępne w pełnym typoszeregu wielkości w zależności od wymaganej wydajności.

LINIE COMPACZUŻYCIE MOCY (KWh/Kg)WYDAJNOŚĆ (Kg/h)*
GM500,25 ÷ 0,3050-150
GM650,25 ÷ 0,30150-260
GM900,25 ÷ 0,30250-420
GM1050,25 ÷ 0,30400-680
GM1250,25 ÷ 0,30600-950
GM1600,25 ÷ 0,30900-1400
GM1800,25 ÷ 0,301500-2000
GM2100,25 ÷ 0,302000 – 2800

 


Copyright © 2018 by IPM