LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH  AF 

Linie recyklingu tworzyw sztucznych z wymuszonym podawaniem.

Technologia wymuszonego podawania AF jest stosowana do przetwarzania przemiału, twardych foli i płatków, oraz płatków materiałów spienianych, wymagających systemu wymuszonego podawania dla stabilnego zasilania wytłaczarki. Linie z technologią AFsą dostępne w różnych wielkościach w zależności od wymaganej wydajności. Każda linia może być dostosowana do konkretnych potrzeb i wyposażona w dodatkowe elementy oprzyrządowania. Linie mogą być wyposażone w system wymuszonego podawania AF wraz z silosem magazynującym, wyposażonym w mieszadło pojedyncze lub podwójne.

 

Cechy charakterystyczne technologii AF:

 • Idealna do recyklingów przemiałów, twardych foli i płatków, oraz płatków materiałów spienianych
 • Technologia wymuszonego podawania zapewniająca stabilne zasilanie wytłaczarki
 • Perfekcyjne uplastycznienie i homogenizacja materiału
 • Perfekcyjne odgazowanie
 • Wydajna i dokładna filtracja
 • Kompozycja linii

  Linie z wymuszonym podawaniam AF są zbudowane z następujących elementów:

  • rozdrabniacz dwuwałowy lub kompaktor (zagęszcarka)
  • silos magazynujący
  • system wymuszonego podawania
  • wytłaczarka
  • filtr
  • granulator

  Za rozdrobnienie odpadów tworzyw sztucznych do postaci i rozmiaru jakie są odpowiednie do dalszego przetwórstwa odpowiada młyn rozdrabniający dwuwałowy lub kompaktor - zagęszczarka. Rozdrobniony materiał jest magazynowany w silosie lub zbiorniku buforowym i następnie trafia do podajnika, który dodatkowo zagęszcza materiał zwiększając jego gęstość nasypową i wymusza jego podawanie do strefy zasilania cylindra wytłaczarki. Dzięki podajnikowi wytłaczarka jest zasilana w sposób stabilny i ciągły bez względu na rodzaj i formę materiału wyjściowego. Jest to szczególnie istotne tam gdzie przetwarzane są odpady folii, które są lekkie, sprężyste i mają tendencję do zawieszania się w zasypie.

  Zalety systemu wymuszonego podawania AF

  Skuteczne zasilanie wytłaczarki materiałem jest warunkiem koniecznym dla otrzymania stabilnego procesu wytłaczania i wysokiej jakości otrzymywanego regranulatu.

  • Niezależna regulacja prędkości obrotowej podajnika ślimakowego i ślimaka wytłaczarki.
   Dzięki temu prędkość podawania może być automatycznie regulowana aby utrzymać stałe obciążenie silnika wytłaczarki i stabilne wytłaczanie.
  • Zoptymalizowana geometria ślimaka podającego.
   Ślimak podający posiada większą średnicę od ślimaka wytłaczarki oraz specjalną geometrię o większej głębokości zwojów i powiększonym skoku, zoptymalizowaną pod kontem właściwości transportujących materiał i ułatwiających jego napełnianie materiałem z zagęszczarki.
  • Skuteczne podawanie materiałów o niskiej gęstości nasypowej.
   Zastosowanie ślimaka podającego rozwiązuje problem przetwarzania materiałów, których gęstość nasypowa jest niewielka. Dzięki technologii wymuszonego podawania GAMMA MECCANICA niska gęstość nasypowa jest kompensowana działaniem ślimaka podającego.

   

  Linie dostępne są w pełnym typoszeregu wielkości w zależności od wymaganych wydajności produkcji:

  TYPZUŻYCIE ENERGII (KWh/Kg)WYDAJNOŚĆ (Kg/h)*
  GM650,23 ÷ 0,28180 – 200
  GM900,23 ÷ 0,28250 – 300
  GM1050,23 ÷ 0,28400 – 500
  GM1250,23 ÷ 0,28550 – 650
  GM1600,23 ÷ 0,28900 – 1100
  GM1800,23 ÷ 0,281000 – 1500
  GM2100,23 ÷ 0,281100 – 1900

  *Podane wydajności są dla LDPE i filtracji 40μm. W zależności od rodzaju materiału i stopnia jego zabrudzenia oraz zawilgocenia wydajności mogą ulec zmianie.


  Copyright © 2018 by IPM