MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     

 

GAMMA MECCANICA - Linie recyklingu tworzyw sztucznych z wymuszonym podawaniem

Opracowane przez GAMMA MECCANICA linie do recyklingu tworzyw sztucznych wyposażone w system wymuszonego podawania surowców są stosowane do recyklingu tworzyw sztucznych w postaci folii lub przemiału o niskiej gęstości nasypowej. System wymuszonego podawania zapewnia ciągłość zasilania wytłaczarki i gwarantuje ciągłość i stabilność procesu.

Linia składa się z następujących elementów:

 • rozdrabniacz dwuwałowy lub zagęszczarka
 • system wymuszonego podawania
 • wytłaczarka
 • filtr
 • granulator

Za rozdrobnienie odpadów tworzyw sztucznych do postaci i rozmiaru jakie są odpowiednie do dalszego przetwórstwa odpowiada młyn rozdrabniający dwuwałowy lub zagęszczarka. Rozdrobniony materiał trafia do podajnika, który dodatkowo zagęszcza materiał zwiększając jego gęstość nasypową i wymusza jego podawanie do strefy zasilania cylindra wytłaczarki. Dzięki podajnikowi wytłaczarka jest zasilana w sposób stabilny i ciągły bez względu na rodzaj i formę materiału wyjściowego. Jest to szczególnie istotne tam gdzie przetwarzane są odpady folii, które są lekkie, sprężyste i mają tendencję do zawieszania się w zasypie.

 

Opatentowana technologia wymuszonego podawania

Skuteczne zasilanie wytłaczarki materiałem jest warunkiem koniecznym dla otrzymania stabilnego procesu wytłaczania i wysokiej jakości otrzymywanego regranulatu.

Tradycyjnie zasilanie wytłaczarki realizowane jest przez bezpośrednie połączenie komory zagęszczarki ze strefą zasypu wytłaczarki. Rozwiązanie to nie pozwala na kontrolę procesu napełniania ślimaka materiałem. GAMMA MECCANICA opracowała i opatentowała swój własny system wymuszonego podawania i stosuje dodatkowy podajnik ślimakowy łączący zagęszczarkę ze ślimakiem wytłaczarki.

Rozwiązanie to ma następujące zalety:

 • Niezależna regulacja prędkości obrotowej podajnika ślimakowego i ślimaka wytłaczarki.
  Dzięki temu prędkość podawania może być automatycznie regulowana aby utrzymać stałe obciążenie silnika wytłaczarki i stabilne wytłaczanie.
 • Zoptymalizowana geometria ślimaka podającego.
  Ślimak podający posiada większą średnicę od ślimaka wytłaczarki oraz specjalną geometrię o większej głębokości zwojów i powiększonym skoku, zoptymalizowaną pod kontem właściwości transportujących materiał i ułatwiających jego napełnianie materiałem z zagęszczarki.
 • Skuteczne podawanie materiałów o niskiej gęstości nasypowej.
  Zastosowanie ślimaka podającego rozwiązuje problem przetwarzania bardzo cienkich folii, których gęstość nasypowa jest niewielka. W tradycyjnym rozwiązaniu zwiększana jest prędkość zagęszczania aby spowodować dodatkowe aglomerowanie materiału i wzrost gęstości ryzykując jednak całkowite stopienie materiału i zablokowanie maszyny. Dzięki technologii wymuszonego podawania GAMMA MECCANICA nie jest konieczne zwiększanie szybkości zagęszczania a niska gęstość nasypowa jest kompensowana działaniem ślimaka podającego.

 

Linie dostępne są w pełnym typoszeregu wielkości w zależności od wymaganych wydajności produkcji:

TYPZUŻYCIE ENERGII (KWh/Kg)WYDAJNOŚĆ (Kg/h)*
GM650,23 ÷ 0,28180 – 200
GM900,23 ÷ 0,28250 – 300
GM1050,23 ÷ 0,28400 – 500
GM1250,23 ÷ 0,28550 – 650
GM1600,23 ÷ 0,28900 – 1100
GM1800,23 ÷ 0,281000 – 1500
GM2100,23 ÷ 0,281100 – 1900

*Podane wydajności są dla LDPE i filtracji 40μm. W zależności od rodzaju materiału i stopnia jego zabrudzenia oraz zawilgocenia wydajności mogą ulec zmianie.

Przykładowe realizacje: