LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH  TANDEM 

Technologia recyklingu materiałów mocno zadrukowanych i zanieczyszczonych o dużej wilgotności.

Technologia TANDEM zastosowana do recyklingu tworzyw sztucznych mocno zadrukowanych i zanieczyszczonych oraz o wysokiej wilgotności gwarantuje doskonałą jakość granulatu przy znacznej oszczędności energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów recyklingu, które wymagają ponownego przetłaczania materiału.

 

Cechy charakterystyczne technologii TANDEM:

 • Idealna do recyklingów materiałów mocno zadrukowanych, zanieczyszczonych i o dużej wilgotności (do 15% )
 • Energooszczędne zagęszczanie w technologii ECOTRONIC
 • Perfekcyjne uplastycznienie i homogenizacja dzięki dwóm wytłaczarkom w układzie kaskadowym
 • Łagodna obróbka materiału dzięki drugej wytłaczarce o większej średnicy ślimaka
 • Perfekcyjne odgazowanie dzięki międzystopniowej, wysokowydajnej komorze odgazowującej
 • Wydajna i dokładna filtracja dwustopniowa
 • Kompozycja linii

  Linia składa się z zagęszczarki COMPAC i dwóch wytłaczarek ułożonych kaskadowo. W drugiej wytłaczarce stosowany jest ślimak o większej średnicy niż w pierwszej wytłaczarce. Taki układ pozwala na wydłużenie drogi materiału w wytłaczarce przy jednocześnie zmniejszonej szybkości ścinania („shear rate”) co zapewnia łagodniejszą obróbkę materiału i w konsekwencji otrzymywane są granulaty o wysokiej czystości, doskonałej homogenizacji i bardzo dobrych własnościach mechanicznych.

  ZAGĘSZCZARKA - KOMPAKTOR

  Ten system zasilania umożliwia przetwarzanie materiału o różnej formie i rozmiarach. Podczas tej fazy materiał jest wstępnie podgrzewany i zagęszczany, tak, aby nadawał się do fazy wytłaczania. Ten system umożliwia przetwarzanie materiałów mocno zadrukowanych i wilgotnych. Cechą charakterystyczną tego systemu jest jego duża elastyczność i umożliwia podawanie materiału w różnej formie. Możliwe jest użycie przenośnika taśmowego, podajnika rolkowego oraz dozowników do przemiałów o dużej gęstości nasypowej.

  System ECOTRONIC

  Zagęszczarka jest wyposażona w opracowany i opatentowany przez Gamma Meccanica system ECOTRONIC, który umożliwia znaczną oszczędność energii (do 40%), pozwala na recykling materiałów o znacznej wilgotności i gwarantuje bardzo dobrą homogenizacje materiałów. ECOTRONIC optymalizuje prędkość rotora zagęszczarki w celu utrzymania temperatury materiału niezbędnej do przeprowadzenia aglomeracji, która jeszcze nie wymaga użycia systemu zraszania wodą. Dzięki temu zużycie energii jest utrzymane na poziomie niezbędnego minimum do podgrzania i przygotowania materiału a energia nie jest tracona na odparowanie dodatkowej wody z systemu zraszania. Maszyna posiada system zraszania używany jedynie do zabezpieczenia maszyny w sytuacji awaryjnej.

  Każda linia jest specjalnie zaprojektowana i zbudowana tak, aby zapewnić najlepszą wydajność i granulat wysokiej jakości: jednorodny wymiarowo i bez wad, takich jak pęcherzyki powietrza czy sklejenia granulek. Precyzja i dbałość o szczegóły wykonania linii zapewniają rozwiązania spełniające najbardziej wygórowane wymagania jakościowe.

  Ślimak podający


  Ślimak podający jest zaprojektowany do transportu i zagęszczania materiału. Jego zadaniem jest stabilne zasilanie materiałem ślimaka wytłaczarki (szczególnie o niskiej gęstości nasypowej). Szybkość ślimaka jest regulowana automatycznie, tak, aby utrzymać stałą wydajność wytłaczarki.

  Dozowniki

  Zagęszczarka umożliwia instalację dozowników do granulatu lub przemiałów w celu bezpośredniego podawania ich do komory zagęszczarki. Zagęszczarka może być zasilana tylko materiałem z dozowników lub też w połączeniu z materiałem pochodzącym z taśmociągu lub podajnika rolkowego. Alternatywnie, dozownik może bezpośrednio zasilać ślimak podający, umożliwiając wyłączenie zagęszczarki i w konsekwencji oszczędność energii.

   

  Komora odgazowująca

  Pomiędzy pierwszą i drugą wytłaczarką znajduje się wysokowydajna komora odgazowująca. W tej komorze powierzchnia materiału wystawiona na działanie podciśnienia jest 10 razy większa niż w przypadku konwencjonalnego odgazowania na cylindrze wytłaczarki, gwarantując usunięcie dużych ilości gazu i zanieczyszczeń.


  Wytłaczarka 1 i 2 oraz komora odgazowania

   

   

  Podwójna filtracja

  Kolejną ważną zaletą linii Tandem jest możliwość podwójnej filtracji. Pierwszy filtr jest montowany pomiędzy pierwszą a drugą wytłaczarką, a drugi przed granulatorem. W przypadku mocno zanieczyszczonych materiałów, pierwszy zmieniacz sit ma funkcję filtracji zgrubnej, podczas gdy drugi umożliwia dokładną filtrację materiału.

  Filtr szufladowy

  Filtr kontynuacyjny

  INDUSTRY 4.0 - Integracja cyfrowa 4.0 w recyklingu tworzyw sztucznych

  Linie Gamma Meccanica charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji, najwyższą jakością otrzymywanego regranulatu i znaczną oszczędnością energii. Gamma Meccanica instaluje na wszystkich swoich liniach urządzenia umożliwiające połączenie się z linią przez Internet. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie pracy linii na odległość podczas jej działania a także modyfikowanie i optymalizowanie oprogramowania. Połączenie umożliwia zdalne sterowanie linią i wczytywanie ustawień parametrów produkcji do bazy danych maszyny. Użytkownik maszyny ma również możliwość przechowywania i nadzorowania w czasie rzeczywistym wszystkich danych produkcyjnych.

   

   

  Przykładowe realizacje:

  Linia GAMMA MECCANICA GM180/210 TANDEM o wydajności 1500-1700 kg/h

  Linia GAMMA MECCANICA GM65 TANDEM

  Artykuły w prasie branżowej:

  Artykuł w TWORZYWA pt. "Nieustanny rozwój technologii recyklingu" kliknij


  Copyright © 2018 by IPM