MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     

 

LINIE TANDEMOWE DO RECYKLINGU SILNIE ZABRUDZONYCH I ZAWILGOCONYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

Linie pracujące w układzie tandemowym kaskadowym firmy GAMMA MECCANICA umożliwiają przetwarzanie silnie zabrudzonych odpadów materiałów termoplastycznych o zawartości wilgoci do 15% i o dużym stopniu zadrukowania powierzchni sięgającym 100%.

Filtracja międzystopniowa
Dzięki zastosowaniu filtra automatycznego pomiędzy wytłaczarkami materiał jest oczyszczony zaraz po jego uplastycznieniu i wstępnemu odgazowaniu w pierwszej wytłaczarce. Jednocześnie filtr zainstalowany na drugiej wytłaczarce może skuteczniej filtrować drobne zanieczyszczenia 50-100 μm a jego sito wolniej się zapycha.

Ograniczenie zużycia ślimaka
W przypadku przetwarzania materiałów silnie zabrudzonych kwestia zużycia ślimaka i cylindra wytłaczarki jest ważnym aspektem eksploatacyjnym. Dzięki podziałowi procesu wytłaczania na część „brudną” i „czystą” stało się możliwe zoptymalizowanie parametrów układu uplastyczniającego obu wytłaczarek pod kątem zużycia.

Podwójne odgazowanie
Wysokowydajne odgazowanie decyduje o jakości otrzymywanego regranulatu. Dzięki zastosowaniu odgazowania w obu wytłaczarkach linii TENADEM proces odgazowania został podzielny na dwa etapy. W pierwszej wytłaczarce eliminowana jest większość wilgoci i część substancji lotnych. Odgazowanie w drugiej wytłaczarce ma na celu wyeliminowanie wilgoci resztkowej oraz pozostałych substancji lotnych wygenerowanych w wyniku pełnego uplastycznienia i zhomogenizowania materiału.