MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     
LINIA DO PRODUKCJI SPECJALISTYCZNEJ FOLII OCHRONNEJ DLA ROLNICTWA

Obecnie większość sektorów przemysłu musi stawić czoła coraz powszechniejszym wymaganiom możliwości recyklingu stosowanych materiałów. Friul Filiere opracowała kompletną linię technologiczną do produkcji specjalistycznej folii ochronnej stosowanej na plantacjach winorośli. W tradycyjnie stosowanej folii było konieczne zastosowanie wzmocnień stalowych co utrudniało lub uniemożliwiało skuteczny recykling folii. Koncepcja Friul Filiere pozwala na wyprodukowanie folii wyposażonej w zintegrowane koekstrudowane usztywnienia wykonane w linii technologicznej i z tego samego materiału z jakiego jest wykonana folia. Rozwiązanie to eliminuje konieczność odseparowywania usztywnień przed recyklingiem folii i obniża koszty produkcji na plantacjach. Jednocześnie sprawia że uprawa jest bardziej ekologiczna.

Linia jest wyposażona w

  • System automatycznego podawania surowca do 3 wytłaczarek
  • Automatyczny system odwijania rolek z folią o szerokości od 2 do 6 metrów.
  • Specjalne oprzyrządowanie do post-koekstruzji z folią
  • Kalander chłodzący
  • Urządzenia do wykrawania otworów montażowych
  • Akumulator folii
  • Specjalny system cięcia i układania gotowej folii ze wzmocnieniami
  • Taśmociąg odbierający składowany produkt

Proces koekstruzji usztywnień jest realizowany przez 3 wytłaczarki jednoślimakowe umieszczone na prowadnicach na specjalnej stalowej ramie, co umożliwia regulacje położenia całego zespołu i tym samym pozwala na obróbkę folii o różnej szerokości. Wiele uwagi poświęcono możliwości obróbki różnych rodzajów folii dzięki temu linia jest maksymalnie uniwersalna i umożliwia obróbkę pełnego typoszeregu folii stosowanych przy tego typu plantacjach. Jest to pierwsza tego typu instalacja na Świecie.