LINIE DO REGRANULACJI i REKOMPANDOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH NA WYTŁACZARKACH DWUŚLIMAKOWYCH WSPÓŁBIEŻNYCH MARIS

Najczęściej regranulacja recyklowanych tworzyw odbywa się na liniach z wytłaczarkami jednoślimakowymi. Jednak do regranulacji niektórych materiałów specjalnych (PET, PA, PBT, PC, PMMA, POM, TPU i inne) wskazane jest zastosowania linii posiadających wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne (kompandery).
Oprócz zastosowania kompanderów do regranulacji wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne doskonale nadają się do kompandowania recyklowanych materiałów. Proces ten nazwany jest rekompandowaniem (lub upcycling) i polega na połączeniu regranulacji i kompandowania w jeden cykl. Rekompandowanie polega na przekształceniu odpadów tworzyw sztucznych w nowy pełnowartościowy materiał o pożądanych właściwościach.

Linie do regranulacji i rekompandowania MARIS posiadają następujące zalety:
• Wysoka dyspersja i najwyższa homogeniczność otrzymanego produktu
• Najwyższa zdolność mieszania podczas kompandowania
• Wysoka skuteczność odgazowania
• Stosunkowo niskie temperatury procesu, krótkie czasy rezydencji i łagodne przetwarzanie tworzyw
• Możliwość przetwarzania odpadów zawierających zapachy, dużą wilgotność i nadruki
• Wysoka elastyczność procesu i szeroki zakres zastosowań
• Możliwość prowadzenia procesów o bardzo dużej wydajności
• Znaczny wzrost opłacalności przy wysokiej wydajności

Linie do regranulacji i rekompandowania recyklowanych tworzyw sztucznych MARIS:

Artykuły opublikowane w prasie branżowej:

Artykuł w PLASTIME : "UPCYKLING – wyższa forma recyklingu"- kliknij

 


Copyright © 2018 by IPM