MASZYNY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
     
UNION - Linie do płyt XPET

UNION należy do liderów technologii spieniania fizycznego (gazowego), umożliwiającej produkcję folii i płyt o bardzo niskiej gęstości i bardzo jednorodnej strukturze zamkniętokomórkowej. Stale nasilająca się podaż recyklowanego PET i coraz szersza gama jego zastosowań spowodowały, że UNION jako jedna z pierwszych firm dostrzegł wielki potencjał tego materiału również w postaci spienionej gazowo. UNION obecnie dostarcza kompletne linie do produkcji spienianych płyt i folii XPET.

Spieniony gazowo PET czyli XPET ze względu na wysoką wytrzymałość, elastyczność, stabilność wymiarową i jednocześnie odporność na temperaturę jest powszechnie wykorzystywany na elementy odpowiedzialnych opakowań jednorazowego i wielorazowego użytku, na rdzenie przy produkcji elementów z laminatów szklanych w produkcji turbin wiatrowych czy w przemyśle jachtowym i stoczniowym.

W branży opakowaniowej XPET ze względu na niską cenę surowców, dobre właściwości barierowe otrzymywane bez konieczności stosowania dodatkowych warstw koekstrudowanych oraz możliwość łatwego recyklingu coraz częściej wypiera inne materiały stosowane do tej pory. Specjalne odmiany PET krystalicznego tzw. C-PET z powodzeniem nadają się na zastosowania wysokotemperaturowe powodując że PET pokrywa obecnie pełen zakres temperatur użytkowania dla opakowań z tworzyw sztucznych do żywności i nie tylko.

 

TECHNOLOGIA SPIENIANIA FIZYCZNEGO (GAZOWEGO)

W metodzie spieniania fizycznego środkiem porotwórczym jest gaz, który jest rozpuszczany w uplastycznionym materiale pod wysokim ciśnieniem w postaci ciekłej. Specjalne pompy wysokiego ciśnienia tłoczą skroplony gaz bezpośrednio do cylindra wytłaczarki gdzie następuje wymieszanie ciekłego gazu ze stopionym polimerem. Specjalnie dobrany profil temperatury cylindra, wysokie ciśnienie materiału oraz odpowiednio skonfigurowana głowica powodują, że w trakcie procesu nie następuje ekspandowanie gazu wewnątrz cylindra ale dopiero w momencie gdy zhomogenizowany materiał opuszcza wytłaczarkę przez głowicę.

W zależności od rodzaju czynnika gazowego, wydajności linii i stosowanego polimeru UNION oferuje linie do spieniania gazowego o różnych konfiguracjach z których dwie podstawowe to:

Linie tandemowe TR/TR dwóch wytłaczarek jednoślimakowych w układzie kaskadowym
Zastosowanie dwóch wytłaczarek podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia bezpośrednio po sobie dwóch procesów wymagających innych parametrów termicznych i reologicznych. Rolą pierwszej wysokoobrotowej wytłaczarki jest wymieszanie polimeru z czynnikiem gazowym w postaci ciekłej w warunkach podwyższonej temperatury i przy dużej prędkości obrotowej ślimaka. Rolą drugiej, wolnoobrotowej wytłaczarki jest ochłodzenie materiału w celu osiągnięcia optymalnej lepkości gwarantującej oczekiwany stopień spieniania i wielkość komórek.

Linie tego typu charakteryzuje optymalny stosunek wydajności do ceny linii. Prostota konstrukcji i niezawodność powodują, że jest to idealne rozwiązanie w przypadku wąskiej specjalizacji produkcji.

 

Linie tandemowe ZP/TR dwóch wytłaczarek w układzie kaskadowym: pierwszej dwuślimakowej i drugiej jednoślimakowej
Również i w tym przypadku rolą pierwszej wytłaczarki jest wymieszanie wszystkich składników receptury a drugiej ochłodzenie materiału. Obecność pierwszej wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej, będącej doskonałym mieszalnikiem dynamicznym czyni linię bardziej elastyczną i uniwersalną i umożliwia przetwarzanie szerszej gamy materiałów. Jednocześnie uzyskiwane są bardzo duże wydajności.
Na linii wyposażonej w wytłaczarkę dwuślimakową możliwe jest ponadto przetwarzanie 100% PET z recyklingu.

Linie UNION umożliwiają produkcją folii i płyt XPET spienianych gazowo z wydajnością do 700 kg/h produkowanych różnymi metodami.

Linie do produkcji płyt wyposażane są głowicę szczelinową oraz system kalibratorów płytowych i umożliwiają produkcję płyt o gęstości 70 do 450 kg/m³ . Standardowe płyty mają szerokość użyteczną od 600 do 1000 mm i grubość od 50 do 70 mm.

Linie do produkcji folii XPET są produkowane w oparciu o dwie alternatywne technologie:
- wytłaczanie za pomocą głowicy szczelinowej gdzie otrzymuje się folię o gęstości w zakresie od 0,650 do 1,00 gr/cm3,
- wytłaczanie za pomocą głowicy pierścieniowej z rozcinaniem gdzie otrzymuje się folię o bardzo niskiej gęstości w zakresie od   0,100 do 0,450 gr/cm3.

Pobierz katalog PDF       

 

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI FOLII SPIENIANEJ C-PET
ZE 100% RECYKLOWANEGO PET DO TERMOFORMOWANIA

Firma UNION opracowała technologię produkcji płyt i folii z C-PET spienianego do termoformowania wykonanej w 100% z płatków PET z recyklingu.  
 
C-PET znany jest ze swoich doskonałych właściwości termicznych: opakowania z folii CPET charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami barierowymi, szerokim zakresem temperatur stosowania od -40°C do +200°C. Połączenie izolacyjności termicznej uzyskanej dzięki spienionej strukturze materiału oraz odporności termicznej tworzywa opakowanie wykonane z C-PET umożliwia bezpośrednie podgrzewanie produktów żywnościowych w mikrofali czy piekarniku i jednocześnie chroni przed zbyt szybkim stygnięciem produktu oraz przypadkowym oparzeniem użytkownika.  
 
Na liniach do produkcji C-PET spienionego możliwe jest produkowanie również materiałów niespienionych. Dzięki technologii produkcji, w której wykorzystuje się jako surowiec 100% PET z recyklingu, udało się obniżyć koszty produkcji opakowań C-PET.

Galeria: