MASZYNY DO GUMY I SILIKONU
     
COLMEC – Automatyczna linia do produkcji mieszanek gumowych

COLMEC wprowadził na rynek nową technologię, dzięki której produkcja mieszanek gumowych stała się procesem w pełni zautomatyzowanym, stosunkowo łatwym w prowadzeniu, ekonomicznym i pozwalającym na otrzymywanie mieszanek o najwyższej jakości.

W nowym systemie zastosowano innowacyjne opatentowane mieszalniki dwuślimakowe CTM oraz wytłaczarki dwuślimakowe CTE. Proces prowadzony jest w cyklu automatycznym, co pozwala na uzyskanie doskonałej powtarzalności kolejnych partii mieszanek przy jednoczesnym obniżeniu czasu procesu i kosztów jednostkowych. Najlepsza jednorodność i powtarzalność mieszanek gumowych, najwyższa jakość i obniżenie kosztów produkcji oraz większe bezpieczeństwo pracy to podstawowe zalety jakie oferuje nowa technologia COLMEC, dzięki której mieszanie i filtracja mieszanek gumowych stają się procesem ciągłym, zautomatyzowanym i łatwym w prowadzeniu.

W zależności od specyfiki danego procesu istnieje wiele różnych układów linii do produkcji mieszanek w nowej technologii. Poniżej przedstawione są dwa najbardziej rozpowszechnione przykłady konfiguracji linii do produkcji mieszanek w technologii COLMEC:

INTERMIXER + WALCARKA + CTE +GP

Pół-automatyczny system produkcji mieszanek gumowych w trybie zasilania na gorąco z filtrowaniem w linii o wydajnościach 700-7500 kg/h, w którym wytłaczarka CTE stosowana jest zamiast drugiej walcarki.

Elementy kompletnej linii:

 • Mikser zamknięty INTERMIX lub BANBURY
 • Walcarka
 • CTE z pompą zębatą i głowicą do pasów
 • Schładzarka BATCH - OFF

Zasada działania:

 • Mieszanka z miksera zrzucana jest na walcarkę.
 • Walcarka może w zależności od potrzeb być wykorzystywana do dalszego mieszania lub do samego tylko wstępnego ochładzania mieszanki oraz jako bufor.
 • Wytłaczarka CTE zasila pompę zębatą z filtrem i następuje filtrowanie i wytłaczanie pasów mieszanki.

 

Zalety:

 • System umożliwia otrzymywanie przefiltrowanej mieszanki w jednym cyklu. W tradycyjnym układzie filtrowanie wymaga prowadzenia oddzielnego procesu.
 • Wytłaczarka CTE nie wymaga zasilania mieszanką w formie pasów i może przyjmować całość materiału z mieszalnika zamkniętego na raz.

Ponieważ walcarka musi być obsługiwana przez operatora nie jest możliwe prowadzenie procesu w sposób w pełni automatyczny.

INTERMIXER + CTM + CTE + GP

Automatyczny system produkcji mieszanek gumowych w trybie zasilania na gorąco, w którym pierwsza walcarka zastąpiona jest przez mieszalnik CTM a druga przez wytłaczarkę CTE.

Elementy kompletnej linii:

 • Mikser zamknięty INTERMIX lub BANBURY
 • CTM
 • CTE z pompą zębatą i głowicą do pasów
 • Schładzarka BATCH - OFF

Zasada działania:

 • Mieszanka z miksera zrzucana jest do mieszalnika CTM.
 • Mieszalnik CTM zastępuje pierwszą walcarkę.
 • Do CTM mogą być dodawane środki wulkanizujące i wszystkie dodatki, które wymagają dozowania przy obniżonej temperaturze w ostatniej fazie mieszania.
 • Wytłaczarka CTE zastępuje drugą walcarkę. CTE zasila pompę zębatą z filtrem i następuje filtrowanie i wytłaczanie pasów mieszanki.

Zalety:

 • Zastąpienie walcarki mieszalnikiem CTM umożliwia prowadzenie procesu w sposób całkowicie automatyczny. Proces nie wymaga pracy operatorów, jak w przypadku systemów zawierających walcarki. Uzyskuje się najlepszą homogeniczność i powtarzalność mieszanek oraz znaczne skrócenie czasu cyklu.
 • System umożliwia przetwarzanie mieszanek jednoetapowo.

Przeczytaj pełny artykuł na ten temat:       „NOWA LINIA DO PRODUKCJI MIESZANEK GUMOWYCH
                                                               Mieszanie i filtrowanie gumy w cyklu automatycznym” - kliknij