GÓRNICTWO

Dostarczamy maszyny i urządzenia do produkcji następujących elementów z tworzyw sztucznych i gumy:

  • Taśmy przenośnikowe gumowe
  • Węże i przewody gumowe
  • Węże szlamowe
  • Płyty gumowe
  • Rury drenażowe
  • Przewody hydrauliczne
  • Przewody pneumatyczne
  • Płyty wibroizolacyjne
  • Wykładziny gumowe

Copyright © 2018 by IPM