BRANŻE I PRODUKTY

Dostarczamy zarówno poszczególne elementy linii produkcyjnych jak i realizujemy pod klucz
kompletne ciągi technologiczne do produkcji wyrobów do następujących branż:


Copyright © 2018 by IPM