Chłodnie wentylatorowe Dry-cooler serii ADcooler

Chłodne wentylatorowe ADcooler z chłodzeniem adiabatycznym reprezentują szczytowe osiągnięcia w dziedzinie oszczędności energii i maksimum możliwości systemów Free-cooling wykorzystujących do chłodzenia powietrze zewnętrzne. ADcooler to gama urządeń o wydajności chłodniczej od 82 do 1220 kW

Główne cechu serii Dcooler:

  • Technologia chłodzenia adiabatycznego
  • Możliwość pracy w ujemnych temeperaturach bez glikolu - system automatycznego spuszczania wody która nie zalega w żadnym z kompnentów układu hydraulicznego
  • Praca w obiegu zamknietym - brak zużycia wody procesowej - najlepsza alternatywa dla chłodni kominowych
  • Sterowanie mikroprocesorowe
  • Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe urządzenia
  • Struktura wykonana z niekorodujących maeriałów

Technologia chłodzenia adiabatycznego

W celu zwiększenia wydajności chłodnie wentylatorowe ADcooler posiadają system chłodzenia adiabatycznego. W rozwiązaniu tym dzięki ciągłemu nawilżaniu powietrza wlotowego uzyskuje się dodatkowe obniżenie jego temperatury zanim trafi na wymiennik ciepła.

Rozwiązanie to pozwala na pracę przy wyższych temperaturach zewnętrznych oraz zapewnie dodatkowe zwiększenie wydajności chłodniczej urządzenia w okresie letnim a więc w okresie największego obciążenia instalacji chłodniczej.

Ilość wody zużywanego do nawilżania powietrza jest automatycznie kontrolowana a system nie jest wrażliwy na zanieczyszczenie wody tak jak w przypadku tradycyjnych systemów z dyszami natryskowymi.

 

 

Praca w temperaturach ujemnych bez glikolu

Jeszcze do niedawna systemy Free-Cooling aby móc bezpiecznie pracować w temperaturach poniżej zera wymagały stosowania odseparowanych obiegów napełnianych roztworem glikolu zapobiegającemu zamarzaniu instalacji. Dzięki opatentowanemu systemowi auto-drenażu chłodnie ADcooler mogą pracować również w temperaturach ujemnych bez ryzyka zamarznięcia wody w obiegu bez glikolu.

Stosowanie glikolu podnosi koszt eksploatacji obiegu chodzącego. Nie jest korzystne ze względu na kwestie ekologiczne i środowiskowe. Glikol posiada gorsze właściwości termiczne a jego obecność wymaga stosowanie obiegów kaskadowych i wymienników ciepła glikol-woda szczególnie w przypadku gdy płyn chłodzący wchodzi w kontakt z produktem i konieczne jest chłodzenie wodą (np. kalibrowanie profili w procesie wytłaczania).

 

Konfiguracje centralnych układów chłodzenia

 

ADcooler z funkcją auto-drenażu w układzie Free-cooling do pracy w temperaturach ujemnych bez glikolu.

ADcooler w układzie Free-cooling przeznaczonym do pracy z glikolem

ADcooler w układzie Free-cooling współpracujący z Chillerem serii NAX

Pobierz katalog produktów serii ADcooler


Copyright © 2018 by IPM