Chłodnie wentylatorowe Dry-cooler serii Dcooler

Chłodne wentylatorowe Dcooler to gama urządzeń pozwalająca w pełni wykorzystać zalety “darmowego chłodzenia” w systemie Free-cooling za pomocą powietrza otoczenia przy minimalnym nakładzie energii. Dcooler to gama urządeń o wydajności chłodniczej od 63 do 920 kW

Główne cechu serii Dcooler:

  • Możliwość pracy w ujemnych temeperaturach bez glikolu - system automatycznego spuszczania wody która nie zalega w żadnym z kompnentów układu hydraulicznego
  • Praca w obiegu zamknietym - brak zużycia wody procesowej - najlepsza alternatywa dla chłodni kominowych
  • Możliwość instalacji dyszy natrysku wody na wymiennik w celu uzyskania dodatkowego chłodzenia przy wysokiej temperaturze otoczenia
  • Maksymalna wydajność w temperaturze nawet do 40°C
  • Sterowanie mikroprocesorowe
  • Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe urządzenia
  • Struktura wykonana z niekorodujących maeriałów

 

Praca w temperaturach ujemnych bez glikolu

Jeszcze do niedawna systemy Free-Cooling aby móc bezpiecznie pracować w temperaturach poniżej zera wymagały stosowania odseparowanych obiegów napełnianych roztworem glikolu zapobiegającemu zamarzaniu instalacji. Dzięki opatentowanemu systemowi auto-drenażu chłodnie Dcooler mogą pracować również w temperaturach ujemnych bez ryzyka zamarznięcia wody w obiegu bez glikolu.

Stosowanie glikolu podnosi koszt eksploatacji obiegu chodzącego. Nie jest korzystne ze względu na kwestie ekologiczne i środowiskowe. Glikol posiada gorsze właściwości termiczne a jego obecność wymaga stosowanie obiegów kaskadowych i wymienników ciepła glikol-woda szczególnie w przypadku gdy płyn chłodzący wchodzi w kontakt z produktem i konieczne jest chłodzenie wodą (np. kalibrowanie profili w procesie wytłaczania).

 

Pobierz katalog produktów serii Dcooler


Copyright © 2018 by IPM