MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZEROBU WSTĘPNEGO
     
Maszyny i urządzenia do przerobu wstępnego

UWAGA: Oferujemy pełną gamę urządzeń i kompletnych instalacji do przerobu wstępnego tworzyw sztucznych i gumy. Wszystkie oferowane przez nas instalacje są każdorazowo projektowane i wykonywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i życzeniami klienta. Poniżej podajemy informacje i określenia podstawowe.

Maszyny i urządzenia do przerobu wstępnego służą do przygotowywania surowców do zasadniczego przetwórstwa na liniach technologicznych do wytłaczania i do wtrysku gotowych produktów. Urządzenia te są dobierane pod kątem właściwości fizycznych, chemicznych i reologicznych surowców. Istotne są tu między innymi takie czynniki jak: postać surowców (proszki, płatki, granulaty, przemiały, ciecze itp.), gęstość nasypowa, zdolności do swobodnego płynięcia pod wpływem grawitacji, wpływ temperatury, minimalny i maksymalny czas składowania, właściwości ścierne, ryzyko eksplozji pyłów itp.

Urządzenia w tej grupie mają następujące funkcje:

  • Składowanie i magazynowanie surowców – w tej grupie urządzeń znajdują się wszelkiego rodzaju silosy, zbiorniki magazynujące oraz ich oprzyrządowania, które służą do składowania i magazynowania surowców – szczegóły
  • Redukcja wymiarów – urządzenia tej grupy są odpowiedzialne za kruszenie, rozdrabnianie, mielenie i pulweryzację surowców. Są to: kruszarki, szredery, frantumatory, gilotyny, młyny, pulweryzatory. Znajdują one zastosowanie szczególnie w recyklingu gdzie redukcja rozmiarów jest podstawową czynnością umożliwiającą zawracanie odpadów do ponownego wykorzystania w przetwórstwie.
  • Transport surowców – jest to szeroka gama urządzeń służących do automatyzacji wewnątrzzakładowego transportu surowców pomiędzy poszczególnymi urządzeniami do przerobu wstępnego oraz liniami technologicznymi. Wśród urządzeń tej grupy znajdują się instalacje do transportu pneumatycznego i mechanicznego - szczegóły
  • Dozowanie składników - do tej grupy zaliczamy szereg urządzeń, których zadaniem jest dozowanie poszczególnych surowców w odpowiednich proporcjach zgodnie z recepturą mieszanki. Są to różnego typu dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne, wagi, dozowniki cieczy i tym podobne urządzenia, które razem tworzą kompletne systemy naważania i dozowania. Jakość tych urządzeń ma zasadniczy wpływ na stabilność i powtarzalność dozowania składników a więc na zgodność mieszanki z recepturą - szczegóły
  • Mieszanie - w tej grupie urządzeń znajdują się wszelkiego rodzaju mieszalniki i miksery. Pełna gama urządzeń mieszalnikowych do tworzyw sztucznych i gumy zawiera mieszalniki w układzie pionowym, w układzie poziomym, kontenerowe, mieszalniki gorąco zimne do suchych mieszanek typu Dry-blend i inne. Jakość mieszalnika ma podstawowy wpływ na zapewnienie homogeniczności i powtarzalności mieszanki – szczegóły
  • Compounding – to tworzenie kompozycji materiałowych w oparciu o zadaną recepturę i surowce podstawowe. W zakres compoundingu wchodzą takie procesy jak: produkcja koncentratów barwiących i modyfikujących, produkcja modyfikowanych tworzyw sztucznych, produkcja technopolimerów, produkcja reaktywna polimerów,  produkcja blend polimerowych, produkcja mieszanek gumowych oraz inne procesy mające na celu wytworzenie materiału o zadanych właściwościach. Istotną rolę odgrywa tu również produkcja materiałów modyfikowanych na bazie materiałów pochodzących z recyklingu. Materiały otrzymywane w wyniku procesu compoundingu są w postaci: granulatu (np. polimery), ciekłej (np. kleje rozpuszczalnikowe), taśmy (np. mieszanki gumowe). Do compoundingu tworzyw sztucznych i gumy stosowane są wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne wyposażone w odpowiedni zestaw dozowników – szczegóły

Wykonanie zgodnie z normą ATEX

Ponieważ w procesie przygotowania surowców występują często składniki, które w postaci niezwiązanej mogące tworzyć atmosferę wybuchową (jak pigmenty metaliczne, mączka drzewna, niektóre stabilizatory itp.) wszystkie oferowane przez nas maszyny i urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty Ex dopuszczające je do stosowanie również w pomieszczeniach gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej.

 
Copyright © 2009 IPM EXTRUSION