Pompy zębate do gumy GP

Wiele procesów technologicznych przetwórstwa gumy takich jak wytłaczanie profili czy filtracja mieszanek gumowych wymaga stabilnego zasilania mieszanką gumową o wysokim ciśnieniu. Osiąga się to dzięki zastosowaniu pompy zębatej do mieszanek gumowych, która w połączeniu z wytłaczarką daje wiele korzyści technologicznych i ekonomicznych.

Wyższa wydajność
Zastosowanie pompy zębatej do wytłaczarki pozwala na inne rozłożenie ról poszczególnych urządzeń. Wysoka zdolność transportowa pompy przy jednocześnie dużej sprawności energetycznej pozwala na przeniesienie funkcji transportowania materiału i wytwarzania ciśnienia z wytłaczarki na pompę. Jednocześnie możliwe jest zoptymalizowanie pracy wytłaczarki i lepsze jej wykorzystanie do uplastyczniania i homogenizacji materiału. Ponadto sprawność energetyczna całego zespołu jest większa ponieważ mniejsza ilość energii jest tracona na wytworzenie odpowiedniego ciśnienia. W efekcie końcowym wytłaczarka współpracująca z pompą osiąga lepszą wydajność niż podobna wytłaczarka o większej średnicy bez pompy. Jednocześnie dzięki pompie zębatej osiągane jest lepsze uplastycznienie mieszanki.  
 
Stabilizacja ciśnienia
Pompa zębata gwarantuje stabilne podawanie materiału pod wysokim ciśnieniem. W porównaniu z samą tylko wytłaczarką zastosowanie pompy zębatej umożliwia nawet 10-krotne obniżenie pulsacji ciśnienia. Zdarza się, że w przypadku wytłaczarek jednoślimakowych pulsacja ciśnienia jest powodowana przez boczne zasilanie ślimaka wstęgą mieszanki gumowej. W takim przypadku zastosowanie pompy pozwala na uzyskanie stabilnego procesu bez pulsacji.

Pompy zębate COLMEC
COLEMC jest jednym z niewielu producentów wytłaczarek na Świecie, który produkuje również pompy zębate. Dzięki temu jest możliwe optymalne dopasowanie parametrów pomp do charakterystyki wytłaczarek oraz dopasowanie wytłaczarek z pompami do specyficznych zadań produkcyjnych.

Zalety pomp zębatych COLMEC:
- zoptymalizowana konstrukcja pomp pod kątem procesów przetwórstwa gumy,
- geometria rotorów dobrana do charakterystyki mieszanek gumowych,
- wysoka wydajność chłodzenia eliminująca ryzyko podwulkanizacji materiału w pompie,
- bezstykowa praca rotorów
- stabilna praca gwarantująca stały przepływ materiału o wysokim ciśnieniu.

 


Copyright © 2018 by IPM