LINIE DO PRODUKCJI KONCENTRATÓW BARWIĄCYCH PERŁOWYCH

Masterbacze perłowe

Masterbacze barwiące perłowe to koncentraty pigmentu perłowego zdyspergowanego w matrycy nośnika polimerowego, pozwalające na uzyskanie specjalnego efektu optycznego polegającego na mienieniu się barw na powierzchni wyrobu.

NOŚNIK POLIMEROWY
SUBSTANCJE BARWIĄCE
  • ABS, ASA, EBA, EVA, HDPE, LCP, LDPE, LLDPE,
  • PA, PBT, PC, PC/ABS, PET, PEEK, POM, PP, PPS,
  • PS, PU, PVC, SAN, SEBS, TPE, TPU, UN.
  • Perłowe pigmenty mikowe
     
     

Pigmenty perłowe to szczególny rodzaj pigmentu, którego działanie wykorzystuje efekty optyczne jednoczesnego załamania i odbicia promieni świetlnych na powierzchni płytki pigmentowej co owocuje efektem mienienia się barw. Pigmenty perłowe produkuje się na bazie płytek miki. W zależności od grubości płytki otrzymuje się różne barwy interferencyjne. Pigmenty mikowe zazwyczaj napyla się określoną warstwą pigmentów absorpcyjnych o określonej grubości warstwy w celu uzyskania wielobarwnego efektu optycznego.

Ze względu na kruchość miki oraz napylone warstwy absorpcyjne obróbka pigmentów mikowych wymaga specjalnych metod przetwórstwa zabezpieczających pigmenty przed degradacją i utratą ich właściwości optycznych.

Linie do masterbaczy perłowych

Firma MARIS opracowała specjalną technologię produkcji masterbaczy perłowych pozwalającą na uzyskanie wysokiej dyspersji pigmentu i doskonałe właściwości optyczne masterbacza. Konfiguracja linii do masterbaczy perłowych uwzględnia specyficzną naturę pigmentów perłowych i chroni je przed destrukcyjnym działaniem naprężeń wywieranych na materiał w czasie procesu przetwórczego. Do produkcji masterbaczy perłowych firma MARIS oferuje wytłaczarki o specjalnie dobranej geometrii ślimaka oraz z systemem dozowania dedykowanym do przetwórstwa pigmentów mikowych.

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Kąpiel wodna, 3. Osuszanie, 4. Granulator, 5. Pompa próżniowa, 6. Silos na polimer, 7. Silos na dodatki, 8. Silos na pigment, 9. Dozownik grawimetryczny, 10. Dozownik grawimetryczny, 11. Dozownik grawimetryczny.

 

Firma MARIS posiada duże doświadczenie w technologii kompandowania masterbaczy perłowych. Kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych własności masterbacza ogrywa odpowiednie zaprojektowanie receptury oraz właściwie przeprowadzony proces kompandowania.

MARIS dostarcza nie tylko kompletną instalację ale również kompletną technologię kompandowania masterbaczy perłowych, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej ich jakości.

Dla sprawdzenia jakości tych masterbaczy oraz wydajności produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.

 

 

URZĄDZENIE DO BADANIA DYSPERSJI PIGMENTU - MARIS FILTER TEST

Najważniejszym parametrem decydującym o jakości masterbaczy jest jakość dyspersji pigmentów w polimerze bazowym. Dla sprawnego badania poziomu dyspersji MARIS opracował specjalną metodą badawczą, która umożliwia szybką ocenę dyspersji pigmentów w czasie bieżącej produkcji. Technologia MARIS FILTER TEST to praktyczna metoda, umożliwiająca wyeliminowanie czasochłonnych metod badawczych z użyciem mikroskopu. Metoda ta polega na badaniu wzrostu ciśnienia materiału przetłaczanego przez filtr o znanej wielkości oczka. Charakter otrzymanej krzywej pozwala na natychmiastową ocenę stopnia dyspersji pigmentu.

1 Czujnik obciążenia. 2 Wodzik. 3 Piec reometru. 4 Stopiony masterbacz. 5 Skalibrowany filtr. 6 Tłok reometru.

 

Urządzenie MARIS FILTER TEST może być zamontowane bezpośrednio na wytłaczarce dzięki czemu użytkownik linii ma możliwość bieżącej kontroli poziomu dyspersji pigmentów w swoim produkcie.

1 Głowica wytłaczarki. 2 Pompa zębata. 3 Gniazdo sita. 4 Czujnik ciśnienia i temperatury, 5 Grzałki. 6 Filtr. 7 Panel sterowania.

Pobierz katalog MARIS (EN) kliknij


Copyright © 2018 by IPM