LINIE DO PRODUKCJI KLEJÓW

Firma MARIS należy do specjalistów w technologii produkcji klejów na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych w trybie produkcji ciągłej. W wyniku wielu lat doświadczeń i prób zostały opracowane i zoptymalizowane technologie produkcji następujących rodzajów klejów:

 • Kleje HOT MELT (HMPSA)
 • Kleje o dużej lepkości
 • Kleje rozpuszczalnikowe

Tradycyjnie proces produkcji klejów jest realizowany za pomocą maszyn periodycznych gdzie partie produkcyjne są przetwarzane na kolejnych urządzeniach linii – mikserach zamkniętych, walcarkach, disolwerach i innych urządzeniach wymagających każdorazowego przygotowywania i przetwarzania oddzielnej partii produkcyjnej. Duża liczba kolejnych stadiów procesu i związanych z tym operacji technologicznych i logistycznych czyni proces czasochłonnym i skomplikowanym. Jednocześnie ze względu na konieczny udział operatora w niemal każdym stadium procesu, jest on podatny na wpływ czynnika ludzkiego. Nie bez znaczenia są kwestie bhp i ryzyko dla operatora wynikające z ciągłego kontaktu z substancjami chemicznymi .

Podstawową cechą technologii MARIS jest możliwość produkcji klejów w trybie ciągłym.

Do zalet tej technologii należą:

 • Proces w pełni automatyczny i niewymagający obsługi operatora. Nie jest w związku z tym wrażliwy na błędy ludzkie. Wszystkie składniki receptury są dozowane automatycznie z wysoką precyzją za pomocą dozowników grawimetrycznych i pomp dozujących.
 • Możliwość ciągłego monitoringu parametrów procesu, pozwalającego na bieżącą korektę nastaw maszyny lub składu receptury, dającą wysoką jakość kleju. Dzięki stałej kontroli lepkości kleju on-line uzyskuje się wysoką powtarzalność produktu.
 • System jest łatwy w czyszczeniu i umożliwia szybką zmianę przetwarzanej receptury.
 • Nie jest koniczne specyfikowanie lepkości surowca.

Dodatkowo w przypadku stosowania rozpuszczalników proces MARIS posiada następujące zalety:

 • Mała ilość rozpuszczalnika będącego jednorazowo w obiegu oraz mała ilość przechowywanego gotowego produktu znajdującego się na hali produkcyjnej – dzięki temu instalacja zajmuje mało miejsca i jest bezpieczna. Większość surowców, w tym rozpuszczalniki, może być przechowywana na zewnątrz hali w silosach i zbiornikach.
 • Możliwe jest obniżenie zawartości rozpuszczalnika z 70 do niemal 40 % co wpływa na skrócenie czasu schnięcia kleju i pozwala na zwiększenie szybkości powlekania redukując koszty.
 • Proces jest bezpieczny dla operatorów – wszystkie substancje lotne są podawane automatycznie i wyeliminowane jest ich parowanie do otoczenia – brak kontaktu z powietrzem. Dzięki temu operator nie jest narażony na wdychanie szkodliwych rozpuszczalników.

 

 

 

LINIE DO PRODUKCJI KLEJÓW O DUŻEJ LEPKOŚCI I KLEJÓW HOT-MELT

Kleje o dużej lepkości to kleje które ze względu zastosowane składniki oraz na niewielkie zawartości rozpuszczalników lub ich brak posiadają bardzo gęstą konsystencję. Dzięki temu siła wiązania takich klejów jest bardzo duża oraz posiadają one dużą przyczepność początkową gwarantującą wysoką siłę wstępnego wiązania klejonych elementów zanim klej osiągnie swoje docelowe parametry.

Szczególnym gatunkiem klejów o wysokiej lepkości są kleje termo topliwe HOT-MELT, których aktywowanie następuje po ogrzaniu ich do odpowiedniej temperatury kiedy ich lepkość spada do poziomu umożliwiającego przetwórstwo. Wiązanie kleju HOT-MELT następuje bezpośrednio po ostudzeniu spoiny i zmiany stanu skupienia kleju z ciekłego na stały. W przypadku klejów HOT-MELT reaktywnych siła wiązania kleju dodatkowo rośnie po zajściu reakcji sieciowania.

Technologia kompandowania klejów o dużej lepkości oraz klejów HOT-MELT jest jedną ze specjalności firmy MARIS. Wiele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie i zoptymalizowanie technologii produkcji tego rodzaju klejów. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji do kompandowania ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości klejów o dużej lepkości i klejów HOT-MELT.

 

 

 

 

KLEJE ROZPUSZCZALNIKOWE

Kleje rozpuszczalnikowe to kleje, w których substancja klejąca jest rozpuszczona w dużej ilości rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik pełni rolę nośnika substancji klejącej i po aplikacji kleju zostaje odparowany.

Firma MARIS jest prekursorem technologii produkcji klejów rozpuszczalnikowych na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych. Doświadczenie zdobyte przez MARIS w dziedzinie klejów Hot-Melt pozwoliło na opracowanie technologii produkcji klejów na bazie rozpuszczalników. Tą szczególną kategorię klejów wyróżnia konieczność stosowania znacznych ilości rozpuszczalnika w trakcie produkcji kleju i przy jego aplikacji. W tym rodzaju kleju rozpuszczalnik pełni głównie rolę nośnika kleju obniżając jego lepkość i umożliwiając jego aplikację na powierzchnię wyrobu. Po naniesieniu kleju rozpuszczalnik zostaje odparowany. W ten sposób duże ilości rozpuszczalnika dostają się do atmosfery i stanowią duży problem ekologiczny.

Automatyczne linie produkcyjne firmy MARIS pozwalają na rozwiązaniu wielu problemów związanych z produkcją klejów rozpuszczalnikowych:

 • Nowa technologia pozwala na stały monitoring lepkości kleju i w zależności od potrzeby umożliwia bieżącą korektę składu receptury tak, by w efekcie otrzymać klej o precyzyjnej, zadanej lepkości. Dzięki temu możliwe jest obniżenie zawartości rozpuszczalnika w recepturze i szybkości aplikacji kleju ze względu na skrócenie czasu odparowywania mniejszej ilości rozpuszczalnika.
 • Dzięki nowej technologii produkcji MARIS udało się znacznie zmniejszyć udział rozpuszczalnika w kleju i tym samym obniżyć jego emisję do otoczenia. W przypadku produkcji z wydajnością 500 kg/h udało się obniżyć emisję rozpuszczalnika nawet o 30.000 l/rok co oznacza znaczne korzyści ekologiczne i finansowe.
 • Ze względu na doskonałe właściwości mieszające wytłaczarek dwuślimakowych możliwe jest stosowanie kauczuków o mniej stabilnej lepkości i o niższej jakości. Ma to wymierny wpływ na cenę gotowego wyrobu bez obniżenia jego jakości.
 • Istotną zaletą systemu jest poprawa bezpieczeństwa pracy. Szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki znajdują się w obiegach zamkniętych i ich opary nie wydostają się na zewnątrz. Ponadto ilość rozpuszczalnika znajdująca się w danej chwili w systemie jest znikoma w porównaniu z ilością jaka potrzebna jest do wypełnienia disolwera. Dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo pracy na linii oraz bezpieczeństwo magazynowania mniejszej ilości surowców. Również przechowywanie gotowych wyrobów jest łatwiejsze, przez co i bezpieczniejsze.

 

 

Proces jednoetapowy

 

 

 

Proces dwuetapowy

 

 

Podsumowanie

Modułowość i zdolności adaptacyjne wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych pozwalają na stosowanie ich w bardzo wielu aplikacjach przemysłowych. W przypadku klejów zastosowanie wytłaczarek dwuślimakowych przynosi doskonałe wyniki zarówno w produkcji klejów Hot Melt jak i klejów rozpuszczalnikowych.

W przypadku klejów Hot Melt dokładna kontrola temperatury procesu oraz jednocześnie ograniczony do minimum dostęp powietrza eliminuje oksydegradację materiału i gwarantuje stabilną lepkość kleju. Natomiast w przypadku klejów rozpuszczalnikowych zastosowanie wytłaczarek dwuślimakowych pozwala na obniżenie kosztów produkcji dzięki obniżeniu zawartości rozpuszczalnika i zwiększeniu prędkości powlekania i wydajności całej linii. Jest też bardzo korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Wszystko to sprawia, że wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne, będące ciągłymi mieszalnikami dynamicznymi, są użytecznym narzędziem do produkcji klejów w procesie ciągłym. Umożliwiają produkcję taśm samoprzylepnych bezpośrednio z surowców za pomocą jednej linii technologicznej, w sposób całkowicie automatyczny i monitorowany on-line. Przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka błędu ludzkiego w procesie produkcji i eliminują ograniczenia jakie posiadał tradycyjny system z zastosowaniem mieszalników periodycznych.

Pobierz katalog MARIS (EN) kliknij

 

 

 

Zdjęcia z realizacji


Copyright © 2018 by IPM