LINIE DO PRODUKCJI GRANULATU TWARDEGO I MIĘKKIEGO PVC

PVC to materiał otrzymywany przez kompandowanie polichlorku winylu z dodatkami takimi jak stabilizatory, plastyfikatory, wypełniacze, modyfikatory udarności, barwniki i inne. PVC jest szeroko stosowany zarówno do produkcji ekonomicznych wyrobów masowych takich jak profile, rury czy kable jak i do produkcji specjalistycznych wyrobów stosowanych m.in. w medycynie.

POLIMERY BAZOWE
RODZAJE PVC
 • Polichlorek winylu
   
 • PVC twarde (PVC-U)
 • PVC miękkie (PVC-P)

Czysty polichlorek winylu jest materiałem, który bez odpowiednich dodatków stabilizatorów ulega szybkiej degradacji termicznej i jako taki nie jest jeszcze tworzywem nadającym się do przetwórstwa. Działanie stabilizatorów termicznych polega na tym, że dodane do tworzywa opóźniają lub przeciwdziałają reakcji odszczepiania chlorowodoru, a w przypadku jego wydzielenia wiążą go oraz zapobiegają utleniającym procesom rozpadu. Proces kompandowania PVC ma na celu wytworzenie materiału na bazie polichlorku winylu zawierającego odpowiednie stabilizatory umożliwiające dalsze przetwórstwo oraz inne dodatki takie jak: plastyfikatory, wypełniacze, modyfikatory udarności, barwniki czy środki spieniające. W zależności od udziału plastyfikatora w recepturze otrzymujemy PVC twarde (do 5% plastyfikatora w recepturze) oraz PVC miękkie (nawet do 70% plastyfikatora).

 

LINIE DO KOMPANDOWANIA PVC

 

TECHNOLOGIA DWUETAPOWA PERIODYCZNA

Tradycyjna technologia to proces periodyczny. To proces dwuetapowy, gdzie w pierwszej fazie surowce są mieszane w mieszalniku gorąco-zimnym. Otrzymany w pierwszej fazie premiks (zwany suchą mieszanką lub dry-blend) jest w drugiej fazie przetwarzany na wytłaczarkach dwuślimakowych. Do produkcji granulatów zaleca się stosowanie współbieżnych wytłaczarek dwuślimakowych. Natomiast do bezpośredniego wytłaczania z suchej mieszanki rur i profili stosuje się przeciwbieżne wytłaczarki dwuślimakowe (stożkowe lub równoległe).

TECHNOLOGIA JEDNOETAPOWA CIĄGŁA

Coraz powszechniej stosuję się kompandowanie PVC w procesie jednoetapowym ciągłym. W tym procesie wszystkie składniki receptury są dozowane grawimetrycznie bezpośrednio do wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej, na której następuje wymieszanie składników i wytłoczenie granulatu PVC. Grawimetryczny system dozowania poszczególnych składników eliminuje ewentualne odchylenia składu suchej mieszanki wytwarzanej w procesie periodycznym i zapewnia utrzymanie na najwyższym poziomie powtarzalności składu kompaundów PVC, przez cały czas produkcji. System bezpośredniego dozowania surowców pozwala na prowadzenie procesu produkcji w sposób całkowicie ciągły, co zwiększa wydajność i eliminuje przerwy i przestoje, obniżając również koszty procesu w przeliczeniu na 1 kg wyprodukowanego granulatu PVC. Ta technologia ma następujące zalety w stosunku do technologii periodycznej:

 • Duża wydajność produkcji,
 • Obniżenie kosztów produkcji 1 kg kompaundu PVC,
 • Wysoka stabilność i powtarzalność produktu,
 • Możliwość produkcji wysokojakościowych rodzajów PVC o wieloskładnikowych złożonych recepturach,
 • Możliwość natychmiastowej zmiany receptury bez konieczności produkcji pełnych szarż,
 • Możliwość dozowania dowolnej liczby składników i w dowolnym momencie procesu,
 • Możliwe uzyskanie wysokiego stopnia napełnienia kredą lub innymi wypełniaczami, niemożliwe do uzyskania tradycyjną metodą.

 

Schemat procesu kompandowania PVC w technologii jednoetapowej ciągłej

1 Wytłaczarka dwuślimakowa. 2 Głowica granulująca. 3 Sito sortujące. 4 pompa próżniowa. 5 dozownik grawimetryczny PVC.
6,7,8 dozowniki grawimetryczne CaCo3 i dodatków.

 

MARIS dostarcza maszyny zarówno do technologii tradycyjnej periodycznej jak i do technologii ciągłej jednoetapowej. Oprócz dostawy kompletnej do kompandowania PVC MARIS opracowuje kompletną technologię, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości kompaundów PVC o odpowiednio wysokim poziomie dyspersji i dystrybucji.

Dla sprawdzenia jakości kompaundów PVC oraz wydajności produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM