LINIE DO WYTŁACZANIA REAKTYWNEGO

Wytłaczanie reaktywne jest procesem ciągłej modyfikacji lub wytwarzania polimerów, podczas którego przebiegają reakcje chemiczne.
Jeżeli w takiej reakcji biorą udział dwa polimery, to powstają kopolimery blokowe, jeśli zaś do wytłaczarki wprowadza się monomer wraz z inicjatorem polimeryzacji, to powstają polimery. Wytłaczanie reaktywne to jest tańszy sposób otrzymywania tworzyw o pożądanych właściwościach, niż w tradycyjnych metodach, prowadzonych w reaktorach.

Zalety wytłaczania reaktywnego w stosunku do tradycyjnych metod:

 • Ekonomiczny - mniejsze zużycie surowców, energii i odczynników,
 • Mniejsza inwestycja,
 • Ciągłość procesu,
 • Bardzo dobre mieszanie substratów,
 • Dobra kontrola temperatury,
 • Dobra kontrola czasu,
 • Proces przyjazny dla środowiska.

Metodą wytłaczania reaktywnego wykonuje się reakcje:

 • Polimeryzacji addycyjnej,
 • Polikondensacji,
 • Szczepienia,
 • Wytwarzania kopolimerów międzyłańcuchowych,
 • Łączenia lub rozgałęziania,
 • Kontrolowanej degradacji,
 • Wprowadzania grup funkcyjnych.

 

Polimeryzacja Polioksymetylenu (POM)

Jednym z osiągnięć firmy MARIS w zakresie wytłaczania reaktywnego jest unikalna technologia produkcji Polioksymetylenu (POM). POM wykazuje wiele świetnych właściwości, takich jak: wysoka sztywność, niski współczynnik zużycia, duża elastyczność, niska absorpcja wilgoci. Dzięki swoim zaletom POM wykorzystuje się głównie do produkcji komponentów technicznych, ponieważ w takich aplikacjach te wyjątkowe własności mechaniczne dają mu przewagę nad innymi tworzywami.
Typowe zastosowania polioksymetylenu to: koła zębate, sprężyny, łańcuchy, śruby, uchwyty, zamki błyskawiczne, pompy paliwowe, inhalatory, podkładki pod meble.

Technologię produkcji POM firma MARIS opracowała jeszcze w latach 80-tych kiedy to przeprowadzono pierwsze próby procesu wytłaczania reaktywnego i polimeryzacji POM. Testy wykonane w Centrum Technologicznym MARIS na wytłaczarce laboratoryjnej pełniącej rolę reaktora dały obiecujące wyniki. Było to możliwe dzięki wielu wcześniejszym doświadczeniom zdobytym przy okazji prowadzenia innych procesów wytłaczania reaktywnego przy wykorzystaniu jako składników ciekłych monomerów. Już wówczas uzyskiwano pełną kontrolę nad procesem reakcji, której wynikiem był polimer o oczekiwanych własnościach.

W wyniku wielu kolejnych testów proces został w pełni dopracowany po czym uruchomiono pierwszą linię produkcyjną do POM. Kolejnym dużym osiągnięciem było uruchomienie linii produkcyjnej POM składającej się z dwóch wytłaczarek w układzie kaskadowym. W układzie tym pierwsza z wytłaczarek, pełniąca rolę reaktora, odpowiada za polimeryzacje POM. W wyniku tej części procesu otrzymywany jest polimer krystaliczny. W fazie pośredniej polimer jest mielony do postaci proszku, suszony oraz dezaktywowany jest katalizator. W drugiej fazie procesu prowadzonej w drugiej wytłaczarce dokonywana jest termo stabilizacja, odgazowanie POM z lotnych frakcji monomerowych oraz ostateczna granulacja. Ze względu na specyfikę procesu i dużą wydajność linie do polimeryzacji POM są instalowane bezpośrednio w zakładach chemicznych.

Aktualnie instalacje MARIS do produkcji POM metodą wytłaczania reaktywnego pracują u największych producentów POM na Świecie. Proces opracowany przez MARIS jest uznawany za jedno z najlepszych rozwiązań technologicznych do realizacji ciągłej produkcji POM.

 


Copyright © 2018 by IPM