LINIE DO PRODUKCJI TWORZYW TERMOODPORNYCH

Tworzywa termoodporne

Tworzywa termoodporne (wysokotemperaturowe) odznaczają się wysoką odpornością termiczną i wysoką termostabilnością. Posiadają szereg właściwości fizykochemicznych, które umożliwiają ich ciągłą pracę przy podwyższonych temperaturach w zastosowaniach przede wszystkim w przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, medycynie czy aeronautyce.

POLIMERY BAZOWE
POLIMERY POCHODNE I BLENDY
 • Poliimidy termoplastyczne
 • Poliamidoimidy (PAI)
 • Polieteroimid (PEI)
 • Poliimidosulfon (PISO)
 • Poliaryloeteroketony (PAEK)
 • Polieter fenylenu (PPE)
 • Polieteroeteroketon (PEEK)
 • Polisiarczek fenylenu (PPS)
 • Polisulfon (PSU)
 • Politetrafluoroetylen (PTFE)
 • Polibenzimidazole (PBI)
 • S-PEEK
 • S-PEEK/S-PPE
 • PEEK-b-sPB
 • PPE/PA
 • PPE/PS
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Odporność cieplna - maksymalna temperatura, w której dane tworzywo sztuczne zachowuje swoje właściwości mechaniczne. Dla określenia odporności cieplnej podaje się najczęściej temperaturę ugięcia pod obciążeniem (HDT).

Stabilność termiczna - temperatura rozkładu chemicznego polimeru (Tr). Polimer uznaje się za termostabilny jeśli nie ulega on degradacji podczas długotrwałej eksploatacji (do 25 000 godzin) w temperaturze do 300°C oraz nie zmienia kształtu ani nie ulega stopieniu w trakcie krótkotrwałego ogrzewania (do 300 godzin) w temperaturach do 500°C.

Linie do produkcji tworzyw termoodpornych

Produkcja tworzyw wysokotemperaturowych jest obszarem wymagającym zastosowania specjalnych technologii kompandowania. Do produkcji tego rodzaju tworzyw firma MARIS oferuje linię wytłaczarek dwuślimakowych przystosowanych do pracy w niestandardowych zakresach temperatur, zaprojektowanych przez najwyższej klasy fachowców w tej dziedzinie. Zastosowanie specjalnych układów uplastyczniających wykonywanych w technologii metalurgii proszków, specjalnych elementów grzejnych czy specjalnego systemu termoregulacji to tylko niektóre cech wyróżniające technologię MARIS kompandowania tworzyw wysokotemperaturowych.

Technologia kompandowania materiałów wysokotemperaturowych to jeden z obszarów specjalizacji firmy MARIS. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, może oferować nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur.

Dla sprawdzenia jakości tworzyw wysokotemperaturowych oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.

 


Copyright © 2018 by IPM