LINIE DO PRODUKCJI FARB PROSZKOWYCH

Farby proszkowe

Farby proszkowe to sproszkowane kompozycje polimerowe wytwarzane na bazie żywic termoutwardzalnych. Powłoki lakiernicze uzyskiwane poprzez lakierowanie proszkowe otrzymuje się przez napylenie na powlekaną powierzchnię naelektryzowanych cząstek farby proszkowej. Naniesiona warstwa proszku utrzymywana jest na malowanej powierzchni na skutek działania sił elektrostatycznych. W kolejnym etapie malowane elementy są nagrzewane, co powoduje, że farba proszkowa ulega stopieniu tworząc jednolity film polimeru na powierzchni detalu. Jednocześnie zachodzi sieciowanie chemiczne polimeru zwiększające wytrzymałość powłoki i odporność na temperaturę. Po ostudzeniu otrzymuje się bardzo trwałą powłokę lakierniczą gotową do użycia. Technologia farb proszkowych ze względu na doskonałe parametry otrzymywanych powłok, niskie koszty aplikacji, eliminację rozpuszczalników oraz możliwość odzysku proszku jest jedną z częściej stosowanych technik obróbki powierzchni.

TYPY FARB
SUROWCE
 • Farby poliestrowe
 • Farby epoksydowe
 • Farby epoksydowo-poliestrowe (hybrydowe)
 • Farby poliuretanowe
 • Farby silikonowe
 • Żywice polimerowe
 • Barwniki i pigmenty
 • Dodatki procesowe
 • Dodatki modyfikujące
 • Wypełniacze

Linie do produkcji farb proszkowych

Farby proszkowe powstają w procesie kompandowania na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych, gdzie następuje uplastycznienie i homogenizacja wszystkich składników receptury. Produkcja przebiega w następujących etapach;

 1. Naważanie składników i produkcja premiksu za pomocą mieszalników kontenerowych
 2. Uplastycznianie i homogenizacja stopionej masy na wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej
 3. Wylewanie masy na urządzenie chłodzące i produkcja „chipsów”
 4. Mielenie/pulweryzacja i frakcjonowanie proszku.

W procesie produkcji farby poprzez dobór odpowiednich parametrów produkcji oraz dobór składników receptur można wpływać na takie właściwości farby jak:

 • rozlewność roztopionej farby,
 • odgazowanie,
 • łatwość elektryzowania się w urządzeniach elektrokinetycznych,
 • struktura powierzchni farby,
 • łatwość fluidyzacji.

Farby metalizowane – metallic bonding

Produkcja farb metalizowanych jest specjalnym zagadnieniem wymagającym stosowania specjalnych technologii. Stosowanie pigmentów metalicznych na bazie aluminium wymaga stosowania specjalnych technologii na każdym etapie produkcji. Farby metalizowane wymagają stosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych w trakcie wykonywania premiksu i stosowania mieszalników z kontrolowaną atmosferą azotu i analizatorem tlenu. Również ze względu na obecność pigmentów metalicznych zostały opracowane specjalne wytłaczarki dwuślimakowe o dużej głębokości zwojów ślimaka, dzięki czemu pigmenty są obrabiane szczególnie delikatnie co zabezpiecza je przed degradacją i utratą efektu metalizowania. Firma MARIS przy realizacji kompletnych instalacji do produkcji farb proszkowych współpracuje z najlepszymi dostawcami technologii dozowania, mieszania i mielenia farb gwarantując tym samym najwyższą jakość farb proszkowych.

ATEX

Szczególną uwagę przy produkcji farb proszkowych należy poświęcić kwestii zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Wszystkie dostarczone instalacje firmy MARIS są wykonywane i certyfikowane zgodnie z normą ATEX i dopuszczone do pracy w strefie 22.

Testy laboratoryjne w Centrum Technologicznym MARIS

Technologia kompandowania farb proszkowych to jedna ze specjalności firmy MARIS. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości farb proszkowych.

Dla sprawdzenia jakości farb oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM