LINIE DO PRODUKCJI POLIURETANÓW TERMOPLASTYCZNYCH TPU

Poliuretany termoplastyczne

Poliuretany termoplastyczne TPU to grupa materiałów zaliczanych do Elastomerów Termoplastycznych TPE. Poliuretany powstają w wyniku poliaddycji poliizocyjanianów i polioli. W zależności od proporcji zastosowanych składników otrzymuje się wyroby w mniejszym lub większym stopniu wykazujące elastyczność gumy. Cechą, która wyróżnia TPU spośród innych TPE jest to, że ich właściwości elastyczne nie wynikają z obecności w recepturze domieszek kauczuków czy plastyfikatorów ale jest naturalną cechą struktur tworzonych w wyniku polimeryzacji.

Charakterystyczne właściwości TPU:

 • wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur i twardości,
 • wysoka odporność na ścieranie,
 • wysoka odporność na pękanie i rozrywanie,
 • wysoka odporność na obciążenie dynamiczne,
 • dobre właściwości tłumiące uderzenia, drgania i wstrząsy,
 • bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne,
 • odporność na oleje, tłuszcze i szereg rozpuszczalników.
RODZAJE TPU
SUROWCE
 • Poliuretany poliestrowe
 • Poliuretany polieterowe
 • Diizocyjaniany (MDI, TDI)
 • Poliole
 • Katalizatory
 • Dodatki


Linie do produkcji Poliuretanów Termoplastycznych TPU

Poliuretany Termoplastyczne TPU powstają w procesie wytłaczania reaktywnego na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych. W tym przypadku wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna, oprócz roli miksera dynamicznego, pełni również rolę reaktora, gdzie wraz z przemieszczaniem się materiału wzdłuż układu uplastyczniającego, realizowana jest reakcja chemiczna poliaddycji wszystkich składników receptury.

W wyniku zachodzącej stopniowo reakcji następuje żelowanie płynnej masy i wzrost lepkości. Kluczowe dla powodzenia procesu jest właściwe dobranie parametrów procesu takich jak: czas rezydencji materiału w cylindrze zapewniający pełne przereagowanie składników receptury, odpowiednia temperatura zapewniająca wysoką szybkość reakcji bez ryzyka degradacji materiału oraz szybkość ścinania i intensywność mieszania składników zapewniająca dyspersję żeli oraz wypełniaczy.

Proces kompandowania Poliuretanów Termoplastycznych TPU charakteryzuje się tym, że poza wypełniaczami mineralnymi większość składników receptury podawana jest w postaci płynnej. Opracowana przez MARIS technologia produkcji TPU zapewnia stabilne dozowanie cieczy w określonej temperaturze dzięki specjalnemu systemowi dozowników grawimetrycznych.

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Pompa zębata, 3. Zmieniacz sit, 4. Głowica granulująca do cięcia podwodnego, 5. Sito wibracyjne i frakcjonowanie granulatu, 6. Dozowniki grawimetryczne cieczy.

 

Technologia kompandowania Poliuretanów Termoplastycznych TPU to jedna ze specjalności firmy MARIS. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości TPU.


Copyright © 2018 by IPM