LINIE DO PRODUKCJI PET

PET czyli Poli(tereftalan etylenu) to termoplastyczny polimer z grupy poliestrów stosowany na dużą skalę do produkcji m.in. włókien syntetycznych, butelek do napojów, sztywnych folii do termoformowania itp. Wysokie parametry fizyko-mechaniczne PET zawdzięcza dużemu udziałowi fazy krystalicznej chociaż równocześnie możliwe jest uzyskanie amorficznego PET o dużej przeźroczystości. PET charakteryzuje się m.in. dużą twardością i sztywnością, niską absorpcją wilgoci (niższą od podobnych materiałów konstrukcyjnych jak PA i POM), niewielkim pełzaniem pod wpływem działania długookresowego obciążenia oraz stabilnością właściwości w długim okresie czasu.

RODZAJE PET
WŁAŚCIWOŚCI
 • A-PET (APET)

Podstawowy gatunek PET zwany pierwotnym lub amorficznym, który w zależności od warunków przetwarzania, głównie szybkości chodzenia, wykazuje skłonność do tworzenia struktury krystalicznej w szerokim zakresie stopnia krystalizacji. A-PET jest podstawowym materiałem stosowanym do produkcji folii sztywnych do termoformowania.

 • G-PET (PETG)

PETG ze względu na modyfikację glikolem posiada obniżoną temperaturę mięknienia i w związku z tym wolniej krystalizuje. Jest zalecany do aplikacji w których szybkości chłodzenia są mniejsze co ma znaczenie dla uzyskania wysokiej przeźroczystość i połysku. Jest stosowany do produkcji przezroczystych opakowań i innych wyrobów techniką wytłaczania oraz wytłaczania z rozdmuchem: folii sztywnych i giętkich, rur, profili oraz butelek. Nie nadaje się natomiast do produkcji butelek ciśnieniowych np.: do napojów gazowanych.

 • C-PET (CPET)

Wysoko krystaliczna forma PET. CPET posiada podwyższaną odporność termiczną (od -40 do 220°C) i jest często stosowany do produkcji opakowań na wyroby spożywcze przeznaczone do podgrzewania bezpośrednio opakowaniu. CPET cechuje również podwyższona barierowość na tlen i inne gazy. CPET może być również stosowany na wyroby techniczne o wysokiej wytrzymałości.

 • R-PET

Materiału wyprodukowany na bazie surowców z recyklingu.

Zakresy lepkości PET:

Przetwórstwo PET może być realizowane wieloma metodami i w zależności od procesu produkcyjnego (np. produkcja włókien, wytłaczanie płyt, termoformowanie czy rozdmuch butelek) oczekuje się innych parametrów tworzywa.
Kluczowym parametrem warunkującym możliwość zastosowania PET jest jego lepkość właściwa I.V. (ang. intrinsic viscosity) i ma decydujący wpływ na stabilne płynięcie i odkształcanie tworzywa. Generalnie im wyższa lepkość tym wyższej jakości jest materiał. Materiały o najniższej lepkości cechują produkty na bazie surowców z recyklingu.

 • 0.40 – 0.70 dℓ/g – włókna do produkcji tkanin odzieżowych
 • 0.60 – 0.70 dℓ/g - BOPET - (biaxially oriented PET film)
 • 0.70 – 1.00 dℓ/g – foli sztywne i płyty do termoformowania
 • 0.70 – 0.78 dℓ/g - butelki na wodę i napoje niegazowane
 • 0.78 – 0.85 dℓ/g - butelki na napoje gazowane
 • 0.72 – 0.98 dℓ/g - wysokowytrzymałe włókna techniczne, kordy tkaninowe do opon
 • 1.00 – 2.00 dℓ/g - monofilamenty i tworzywa techniczne

 

Modyfikowanie PET

Modyfikowanie PET poprzez dodawanie modyfikatorów udarności, akceleratorów krystalizacji, uniepalnianie czy napełnianie włóknem szklanym pozwala na przekształcenie PET w wysokiej jakości materiał konstrukcyjny dorównujący parametrami takim materiałom jak PA czy PBT.

Schemat linii MARIS do modyfikowania PET włóknem szklanym

 

Kluczowe dla zagwarantowania wysokiego poziomu lepkości jest:

 • zastosowanie wydajnego wielopunktowego odgazowania: w tej kwestii MARIS ma duże doświadczenie i oprócz standardowego odgazowania stosuje własne opatentowane rozwiązanie odgazowania przez dozownik boczny. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie wysokiej próżni bez ryzyka przedostania się materiału do układu próżniowego.

 • System odgazowania zapobiega spadkowi lepkości przez eliminację monomeru oraz wilgoci zalegającej w materiale. Im skuteczniejsze jest odgazowanie, tym mniejszy jest spadek lepkości spowodowany przetwórstwem. By zwiększyć skuteczność odgazowania stosowane jest często odgazowanie wielopunktowe. W przypadku odgazowania przez dozownik boczny obracające się ślimaki dozownika stanowią barierę dla materiału co pozwala na utrzymanie próżni na odpowiednio wysokim poziomie bez ryzyka wydostani się materiału.

  Wytłaczarka MARIS z wielopunktowym odgazowaniem do PET

 • opracowana przez specjalistów MARIS kompozycji ślimaka dedykowana do przetwórstwa PET zapewniająca optymalną homogenizację materiału przy jednocześnie bardzo delikatnej obróbce materiału ograniczającego do minimum jego degradację.

 


Copyright © 2018 by IPM