LINIE DO PRODUKCJI TWORZYW WYSOKO NAPEŁNIONYCH NAPEŁNIACZAMI MINERALNYMI

Technologię wysokiego napełniania tworzyw napełniaczami mineralnymi stosuje się dla uzyskania określonych właściwości tworzyw oraz obniżenia ich kosztów wytwarzania.

Dzięki obecności napełniaczy materiał kompozytowy w porównaniu do oryginalnego polimeru może posiadać zmienione właściwości:

 • polepszone właściwości mechaniczne (sztywność, udarność, ...)
 • polepszone właściwości fizyczne (termiczne, elektryczne, ...)
 • zwiększoną stabilność wymiarową
 • zmienione właściwości estetyczne
 • obniżoną cenę.

Właściwości kompozytu zależą w zasadniczy sposób od następujących własności cząstek wypełniacza mineralnego:

 • kształt (i stosunki wymiarów cząstki),
 • rozkład wymiarów cząstek,
 • rozwiniecie powierzchni,
 • własności powierzchniowe (kompatybilność z polimerem),
 • własności chemiczne,
 • własności fizyczne (gęstość, twardość, …),
 • własności termiczne (ciepło właściwe, przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna, …),
 • własności elektryczne (sztywność dielektryczna, oporność, …),
POLIMERY BAZOWE
NAPEŁNIACZE MINERALNE
 • PS
 • PP
 • PE
 • PET

 

 

 • CaCO3
 • Talk
 • BaSO4
 • Kaolin
 • Mika
 • Wollastonit
 • Sadza
 • Proszki metali

Linie do produkcji tworzyw wysokonapełnionych

Najwyższa jakość mieszania
Aby uzyskać najwyższą jakość produktu muszą zajść równolegle dwa zjawiska: mieszanie dystrybucyjne i mieszanie dyspersyjne. Mieszanie dystrybucyjne ma na celu równomierne rozprowadzenie wypełniacza w całej objętości osnowy polimerowej.Mieszanie dyspersyjne ma na celu rozdrobnienie cząsteczek wypełniacza w skali nano poprzez wprowadzanie intensywnych sił ścinających.

             

Aby oba rodzaje mieszania mogły zajść w oczekiwanym stopniu ważne jest opracowanie zarówno odpowiedniej receptury materiałowej jak samego kompandera. Jednocześnie niewłaściwe poprowadzenie procesu kompandowania może spowodować że zajdą zjawiska odwrotne od oczekiwanych i jakość mieszania i produktu znacznie się pogorszy. Na jakość gotowego produktu mają więc wpływ nastepujące czynniki:

Właściwości surowców:

 • właściwości wypełniaczy
 • właściwości polimerów
 • morfologia polimerów
 • dodatki procesowe

Warunki procesu mieszania:

 • sposób podawania składników (premix, podawanie osobno, ilość punktów dozowania)
 • geometria ślimaków
 • głębokość zwojów ślimaka (D/d)
 • prędkość obrotowa ślimaków
 • profil temperatury ślimaków
Firma MARIS posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu procesów kompandowania tworzyw wysoko napełnionych i zrealizowała wiele kompletnych projektów w tym zakresie. Produkty otrzymywane na liniach MARIS cechują się doskonałą dyspersją a osiągane stopnie napełnienia wynoszą nawet 87%.

Schemat procesu kompandowania tworzyw z napełniaczami mineralnymi

W procesie kompandowania tworzyw wysoko napełnionych zachodzi potrzeba sekwencyjnego podawania wypełniaczy za pomocą podajników bocznych, tak aby wprowadzanie napełniaczy do osnowy polimerowej zachodziło stopniowo. MARIS jako jedna z niewielu firm stosuje nawet trzy podajniki boczne, które umożliwiają osiąganie napełnienia do 87%.

Kompander MARIS wyposażony w układ trzech podajników bocznych oraz odgazowanie

Opatentowany system odgazowania

W procesie wypełniania polimerów napełniaczami mineralnymi w postaci proszków o niskiej gęstości nasypowej wraz z podanym surowcem do materiału przedostaje się duża ilość powietrza i wilgoci. Ze względu na pylisty charakter wypełniaczy (kreda, talk, biel tytanowa itp.) skuteczne odprowadzenie gazów w procesie kompandowania wymaga zastosowania specjalnych technologii odgazowania. W tym celu firma MARIS opracowała i opatentowała specjalne metody odgazowania poprzez dozownik boczny oraz unikalną technologię filtracji odsysanego powietrza. Technologia ta zapobiega przedostawaniu się pyłów do układu odgazowania a cały odfiltrowany materiał jest zawracany do procesu. System filtracji nie tylko zapobiega stratom materiału ale także wydłuża żywotność układu odgazowania - filtrów i pomp - a także ogranicza potrzebę czyszczenia tych elementów.

Właściwie prowadzony proces kompandowania odgrywa kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych właściwości kompozytu. Ważne jest by na drodze optymalizacji procesu osiągnąć oczekiwany stopień napełnienia i jednocześnie właściwe rozdystrybuowanie wypełniacza bez utraty właściwości polimeru.

Technologia kompandowania tworzyw z napełniaczami mineralnymi to jedna ze specjalności firmy MARIS. Wiele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie i zoptymalizowanie technologii produkcji tworzyw o bardzo dużym stopniu napełnienia sięgającym np. 80% dla PP lub PE z CaCO3 czy z talkiem. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości tworzyw napełnionych napełniaczami mineralnymi.

Dla sprawdzenia jakości kompandów z napełniaczami mineralnymi oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM