LINIE DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW WPC

Kompozyty WPC (ang. Wood Plastic Composite) to materiał termoplastyczny utworzony z mieszaniny polimeru bazowego, włókien naturalnych i dodatków procesowych. Otrzymany materiał wyglądem przypomina drewno i posiada wiele jego właściwości takich jak duża sztywność, wytrzymałość na obciążenia czy stabilność termiczna. Jednocześnie zawartość tworzywa termoplastycznego powoduje, że kompozyty WPC posiadają wiele cech charakterystycznych dla tworzyw sztucznych takich jak: odporność na działanie wody, grzybów i pleśni oraz wysoką udarność. Ponadto WPC wykazują we wszystkich kierunkach te same właściwości fizyczne (tzw. izotropia właściwości) Kompozyty WPC będące materiałem termoplastycznym mogą być formowane metodami wytłaczania i wtrysku.

POLIMERY BAZOWE
RODZAJE WŁÓKIEN
  • PP
  • PE
  • PVC
  • Włókna drzew iglastych: sosna, świerk,
  • Włókna drzew liściastych: dąb, klon, topola, buk
  • Włókna roślinne: len, juta, łuski ryżowe
  • Drewno odpadowe np. mączka MDF

LINIE DO PRODUKCJI GRANULATU WPC

Firma MARIS oferuje kompletne linie do kompandowania granulatu WPC na wytłaczarkach dwuślimakowych współbieżnych. Właściwie prowadzony proces kompandowania odgrywa kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych właściwości kompozytu WPC. Dzięki specjalnej konfiguracji maszyny i specjalnemu systemowi dozowania mączki drewnianej technolodzy MARIS są w stanie zapewnić uzyskanie wysokiego stopnia napełnienia polimeru mączką drewnianą nawet do 80%, podobnie jak właściwą adhezję mączki drzewnej z polimerem.

1 Wytłaczarka dwuślimakowa. 2 System cięcia na sucho. 3 Sito wibracyjne. 4 Pompa próżniowa odgazowania. 5 Dozownik grawimetryczny polimeru. 6 Dozownik grawimetryczny dodatków. 7 Dozownik grawimetryczny mączki drzewnej. 8 Dozownik grawimetryczny mączki drzewnej.

 

Technologia produkcji WPC to jedna ze specjalności firmy MARIS, która nie tylko dostarcza kompletną instalację ale również kompletną technologię, gwarantując osiągnięcie najwyższej jakości kompozytów WPC o doskonałej dyspersji i dystrybucji. Dla sprawdzenia jakości kompozytu oraz wydajności produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM