LINIE DO PRODUKCJI BLEND POLIMEROWYCH

Blendy czyli mieszanki dwóch lub więcej różnych polimerów wykonywane są w celu uzyskania efektu synergii właściwości materiałów mieszanych umożliwiające otrzymanie materiałów o korzystniejszych właściwościach chemicznych, fizycznych, przetwórczych niż polimery wchodzące w skład blendy. Stosowanie blend jest również metodą na obniżenie kosztów surowców.

POLIMERY BAZOWE
BLENDY POLIMEROWE
 • ABS
 • ASA
 • PA
 • PBT
 • PC
 • PET
 • PPE
 • ABS/PA, ABS/PC
 • ASA/PC, ASA/PMMA
 • PA/ABS, PA/EPDM, PA/PPE
 • PBT/ASA, PBT/PET
 • PC/ABS, PC/AES, PC/ASA, PC/PBT, PC/PET, PC/TPU
 • PET/EPDM
 • PPE/PS

Linie do produkcji blend tworzyw sztucznych

Blendy polimerowe łączy się ze sobą technologią kompandowania, najczęściej z użyciem środków poprawiających mieszalność (nadających przyczepność), żeby umożliwić trwałe wymieszanie składników. Optymalne właściwości blendy uzyskuje się poprzez odpowiedni stosunek zawartości polimerów składowych oraz dodatków modyfikujących. Dobrze zaprojektowana i wykonana blenda polimerowa wykazuje efekt synergicznego działania połączonych składników, dzięki czemu niektóre własności blendy przewyższają wartości osiągane oddzielnie przez te składniki.

Kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych własności blendy polimerowej ogrywa odpowiednie zaprojektowanie receptury oraz właściwie przeprowadzony proces kompandowania.

 

Schemat procesu kompandowania blend polimerowych

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Granulator na mokro, 3. Wentylator odśrodkowy, 4. Wtrysk składników ciekłych, 5. Pompa próżniowa, 6. Silos na polimer z dozownikiem grawimetrycznym, 7. Silos na Polimer z dozownikiem grawimetrycznym, 8. Silos na polimer lub napełniacz z dozownikiem grawimetrycznym, 9. Silos na dodatki z dozownikiem grawimetrycznym.

Technologia kompandowania blend polimerowych jest jedną ze specjalności firmy MARIS. Wiele lat doświadczeń pozwoliło na opracowanie i zoptymalizowanie technologii produkcji blend polimerowych. MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji do kompandowania ale również opracowanie kompletnej technologii dla konkretnych receptur, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości blend polimerowych.

Dla sprawdzenia jakości blend polimerowych oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM