LINIE DO PRODUKCJI TWORZYW KABLOWYCH BEZHALOGENOWYCH

Kable bezhalogenowe HFFR (Halogen Free Flame Retardant) nie zawierają halogenów natomiast składają się z polimerów na bazie czystych węglowodorów (PE. PE) Przy spalaniu tego rodzaju materiałów nie powstają żadne gazy korozyjne i toksyczne, tylko para wodna i dwutlenek węgla.

POLIMERY BAZOWE
RODZAJE
  • PE
  • PP
  • HFFR
     

W nowoczesnych instalacjach elektrycznych w obiektach publicznych, gdzie pożar stwarzałby szczególne zagrożenie życia na skutek wydzielania toksycznych gazów i gęstych dymów, stosuje się obecnie kable z nowoczesnych materiałów bezhalogenowych. Tworzywa bezhalogenowe to grupa materiałów, które nie zawierają w swoim składzie pierwiastków halogenowych takich jak: chloru, fluoru, bromu czy jodu.

Tworzywa bezhalogenowe to głównie polietylen i polipropylen. Ze względu na ich łatwopalność i brak właściwości samogasnących musza być odpowiednio modyfikowane poprzez kompandowanie ich z odpowiednimi bezhalogenowymi dodatkami uniepalniającymi.

 

Schemat procesu kompandowania tworzyw kablowych bezhalogenowych

1 Wytłaczarka dwuślimakowa, 2 Wanna chłodząca, 3 Osuszacz, 4 Granulator, 5 Pompa próżniowa, 6 Silos na polimer, 7 Silos na dodatki, 8 Silos na dodatki, 9 Dozownik grawimetryczny polimeru, 10 Dozownik grawimetryczny dodatków, 11 Dozownik grawimetryczny dodatków

 

MARIS posiada duże doświadczenie w tym zakresie ponieważ dostarczył wiele kompletnych instalacji do leaderów w produkcji kabli bezhalogenowych MARIS oferuje nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii kompandowania, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości tworzyw kablowych HFFR.

Dla sprawdzenia jakości kompaundów bezhalogenowych oraz wydajności ich produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.


Copyright © 2018 by IPM