LINIE DO PRODUKCJI KONCENTRATÓW BARWIĄCYCH

Masterbacze barwiące, inaczej koncentraty barwiące, to materiały zawierające substancje barwiące w dużym stężeniu, wstępnie zdyspergowane w nośniku polimerowym. Koncentraty są dostarczane z reguły w formie granulatu i mikrogranulatu.

NOŚNIK POLIMEROWY
SUBSTANCJE BARWIĄCE
  • ABS, ASA, EBA, EVA, LCP, PA, PE, PBT,
  • PC, PC/ABS, PET, PEEK, POM, PP, PPS,
  • PS, PU, PVC, SAN, SEBS, TPE, TPU
  • Barwniki
  • Pigmenty organiczne
  • Pigmenty nieorganiczne

Masterbacze stosuje się do barwienia tworzyw sztucznych i gumy zgodnie z paletami barw wg. RAL, PANTONE itd. O jakości barwienia decyduje m.in. poziom zdyspergowania środka barwiącego w materiale nośnika polimerowego i kompatybilność nośnika polimerowego z barwionym materiałem. Ze względu na dużą zawartość substancji barwiącej już niewielki dodatek masterbacza barwiącego do tworzywa umożliwia jego pełne wybarwienie na oczekiwany kolor. Ponieważ zachowanie stabilności i powtarzalności kolorów decyduje o jakości finalnego wyrobu dlatego masterbacze barwiące należą do grupy materiałów którym są stawiane wysokie wymagania technologiczne. Kluczową rolę dla uzyskania oczekiwanych własności masterbacza ogrywa odpowiednie zaprojektowanie receptury oraz właściwie przeprowadzony proces kompandowania. Różnorodność środków barwiących oraz nośników polimerowych powodują że kompandowanie masterbaczy jest procesem wymagającym dużej wiedzy technologicznej i doświadczenia.

 

 

SCHEMATY PROCESU KOMPANDOWANIA MASTERBACZY:

Składniki mieszane periodycznie i podawane w formie przedmieszki do głównego leja zasypowego wytłaczarki:

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Kąpiel wodna, 3. Osuszanie, 4. Granulator, 5. Pompa próżniowa, 6. Silos na polimer, 7. Silos na dodatki, 8. Silos na pigment, 9. Wysokowydajny mieszalnik, 10. Dozownik mieszanki.

 

 

Osobne podawanie wszystkich składników przez system dozowników grawimetrycznych i w różnych punktach dozowania.

1. Wytłaczarka dwuślimakowa, 2. Kąpiel wodna, 3. Osuszanie, 4. Granulator, 5. Pompa próżniowa, 6. Silos na polimer, 7. Silos na dodatki, 8. Silos na pigment, 9. Dozownik grawimetryczny, 10. Dozownik grawimetryczny, 11. Dozownik grawimetryczny.

 

MARIS dysponuje pełnym typoszeregiem wytłaczarek dwuślimakowych o różnych współczynnikach D/d=1,55, D/d=1,65 i D/d=1,78. Pozwala to na optymalne dostosowanie ślimaków do rodzajów stosowanych pigmentów i nośników polimerowych. Technologia kompandowania masterbaczy barwiących to jedna ze specjalizacji firmy MARIS. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, może oferować nie tylko dostawę odpowiedniej kompletnej instalacji ale również opracowanie kompletnej technologii, co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości masterbaczy barwiących o odpowiednio wysokim poziomie dyspersji.

Dla sprawdzenia jakości masterbaczy oraz wydajności produkcji istnieje możliwość przeprowadzenia prób w Centrum Technologicznym MARIS jeszcze przed dokonaniem inwestycji. Dzięki temu zakup maszyn nie jest obciążony żadnym ryzykiem technologicznym a kupujący ma gwarancję, że jego produkt będzie posiadać jakość zgodną z otrzymaną podczas prób jeszcze przed zakupem maszyny.

 

 

URZĄDZENIE DO BADANIA DYSPERSJI PIGMENTU - MARIS FILTER TEST

Najważniejszym parametrem decydującym o jakości masterbaczy jest jakość dyspersji pigmentów w polimerze bazowym. Dla sprawnego badania poziomu dyspersji MARIS opracował specjalną metodą badawczą, która umożliwia szybką ocenę dyspersji pigmentów w czasie bieżącej produkcji. Technologia MARIS FILTER TEST to praktyczna metoda, umożliwiająca wyeliminowanie czasochłonnych metod badawczych z użyciem mikroskopu. Metoda ta polega na badaniu wzrostu ciśnienia materiału przetłaczanego przez filtr o znanej wielkości oczka. Charakter otrzymanej krzywej pozwala na natychmiastową ocenę stopnia dyspersji pigmentu.

1 Czujnik obciążenia. 2 Wodzik. 3 Piec reometru. 4 Stopiony masterbacz. 5 Skalibrowany filtr. 6 Tłok reometru.

 

Urządzenie MARIS FILTER TEST może być zamontowane bezpośrednio na wytłaczarce dzięki czemu użytkownik linii ma możliwość bieżącej kontroli poziomu dyspersji pigmentów w swoim produkcie.

1 Głowica wytłaczarki. 2 Pompa zębata. 3 Gniazdo sita. 4 Czujnik ciśnienia i temperatury, 5 Grzałki. 6 Filtr. 7 Panel sterowania.

Pobierz katalog MARIS (EN) kliknij


Copyright © 2018 by IPM