LINIE DO PRODUKCJI KONCENTRATÓW
BIAŁYCH I CZARNYCH

Masterbacze białe i czarne

Masterbacze białe i czarne to szczególny rodzaj mastarbaczy monopigmentowych zawierający dwutlenek tytanu TiO2 (biel tytanowa) – dla białych i sadzę techniczną dla czarnych masterbaczy. Masterbacze białe i czarne pozwalają w wygodny sposób wprowadzać bieli tytanową oraz sadzę do produktów termoplastycznych dla uzyskania odpowiedniego wybarwienia oraz efektu krycia bez zapylenia otoczenia.

 

Linie do produkcji masterbaczy białych

POLIMERY BAZOWE
PIGMENT
 • EVA, LDPE, LLDPE,
 • HDPE, PP, PS, PA, PLA, ABS, PES.
 • Biel tytanowa TiO2
   

Masterbacze białe zawierają z reguły od 40 do 80% dwutlenku tytanu oraz ewentualnie inne dodatki procesowe, dodatki smarujące, inne środki funkcjonalne oraz dodatkowe barwniki dla korygowania koloru. Ze względu na dużą zawartość bieli tytanowej produkcja masterbaczy białych wymaga zastosowania specjalnego wielopunktowego systemu dozowania bieli tytanowej dla uzyskania wysokiego wypełnienia matrycy polimerowej dwutlenkiem tytanu.

Masterbacze białe są dozowane do polimeru bazowego z reguły w granicach od 1,0% do 10%. Ich typowe zastosowania to folie opakowaniowe LDPE, LLDPE i HDPE, folie do mleka oraz folie laminowane. Masterbacze białe są używane w celu barwienia na biało, w celu zmniejszenia przeźroczystości wyrobu i nadanie mlecznej barwy oraz jako środek uwydatniający inne kolory.

 

 

Masterbacze białe i czarne to szczególny rodzaj mastarbaczy monopigmentowych zawierający dwutlenek tytanu TiO2 (biel tytanowa) – dla białych i sadzę techniczną dla czarnych masterbaczy. Masterbacze białe i czarne pozwalają w wygodny sposób wprowadzać bieli tytanową oraz sadzę do produktów termoplastycznych dla uzyskania odpowiedniego wybarwienia oraz efektu krycia bez zapylenia otoczenia.

 

Linie do produkcji masterbaczy czarnych

POLIMERY BAZOWE
PIGMENT
 • ABS, G-PS, HIPS,
 • LDPE, LLDPE, HDPE,
 • PP, PA, PBT.
 • Sadza techniczna
   
   

Masterbacze czarne zawierające do 80% sadzy technicznej stosuje się w celu wprowadzenia czerni sadzowej do produktów termoplastycznych dla zapewnienia ich czarnej barwy oraz poprawienia odporności tworzywa na promieniowanie UV, bez powodowania zapylenia otoczenia i z zapewnieniem dobrej dyspersji. Wysoka dyspercja czerni sadzowej ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania odpowiedniego wybarwienia, maksymalnej nieprzezroczystości i dobrej stabilizacji UV.

Masterbacze czarne na bazie sadzy to szczególny rodzaj koncentratu, którzy ze względu na specyfiką sadzy jest dużym wyzwaniem dla dostawcy technologii kompandowania. Wiele rodzajów sadzy i pełna gama ich właściwości to czynniki stawiające wysokie wymaga projektantom wytłaczarek w zakresie doboru odpowiedniej konfiguracji układu uplastyczniającego i dozowania. Technologia kompandowania masterbaczy czarnych jest za każdym razem indywidualnie dobierana do zadanej receptury masterbacza.

 

 

URZĄDZENIE DO BADANIA DYSPERSJI PIGMENTU - MARIS FILTER TEST

Najważniejszym parametrem decydującym o jakości masterbaczy jest jakość dyspersji pigmentów w polimerze bazowym. Dla sprawnego badania poziomu dyspersji MARIS opracował specjalną metodą badawczą, która umożliwia szybką ocenę dyspersji pigmentów w czasie bieżącej produkcji. Technologia MARIS FILTER TEST to praktyczna metoda, umożliwiająca wyeliminowanie czasochłonnych metod badawczych z użyciem mikroskopu. Metoda ta polega na badaniu wzrostu ciśnienia materiału przetłaczanego przez filtr o znanej wielkości oczka. Charakter otrzymanej krzywej pozwala na natychmiastową ocenę stopnia dyspersji pigmentu.

1 Czujnik obciążenia. 2 Wodzik. 3 Piec reometru. 4 Stopiony masterbacz. 5 Skalibrowany filtr. 6 Tłok reometru.

 

Urządzenie MARIS FILTER TEST może być zamontowane bezpośrednio na wytłaczarce dzięki czemu użytkownik linii ma możliwość bieżącej kontroli poziomu dyspersji pigmentów w swoim produkcie.

1 Głowica wytłaczarki. 2 Pompa zębata. 3 Gniazdo sita. 4 Czujnik ciśnienia i temperatury, 5 Grzałki. 6 Filtr. 7 Panel sterowania.

Pobierz katalog MARIS (EN) kliknij


Copyright © 2018 by IPM