LINIE DO WYTŁACZANIA FOLII I PŁYT Z PET

Linie do wytłaczania folii i płyt z PET firmy BG PLAST to obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje, niezawodne, energooszczędne i gwarantujące wysoką wydajność przy optymalnej jakości produktu końcowego. Dzięki zastosowaniu wysoko wydajnego systemu odgazowania, wytłaczarki mogą być zasilane w 100% płatkami PET z recyklingu, przy zachowaniu wysokiej lepkości tworzywa i bez dodatkowych systemów suszenia. W zależności od wymagań procesu linie mogą być realizowane z zastosowaniem wytłaczarki jednoślimakowej lub dwuślimakowej współbieżnej oraz w systemie koekstruzji.

Linie na bazie wytłaczarki jednoślimakowej

Linie do produkcji folii PET skonstruowane na bazie wytłaczarki jednoślimakowej to tradycyjne rozwiązanie charakteryzujące się prostotą konstrukcji i niezawodnością. Dzięki zastosowaniu wytłaczarek z potrójnym odgazowaniem możliwe jest przetwarzanie 100% płatków PET pochodzących z recyklingu butelek bez konieczności suszenia przed procesem.

Prosta i niezawodna konstrukcja mechaniczna wytłaczarek gwarantuje ich wieloletnią trwałość. Układ plastykujący posiada dobre właściwości samooczyszczania oraz nie wymaga stosowania systemów dozowników grawimetrycznych do jego zasilania.

Linie na bazie wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej

Linie do wytłaczania folii PET zbudowane w oparciu o wytłaczarkę dwuślimakową współbieżną przeznaczone są do produkcji o średnich i dużych wydajnościach. Dzięki systemowi odgazowania o szczególnie dużej powierzchni odgazowania, jaka charakteryzuje tego typu wytłaczarki, można na nich przetwarzać 100% płatki PET z recyklingu o dużym zawilgoceniu bez konieczności suszenia.

Szczególną zaletą wytłaczarek dwuślimakowych jest wysoka zdolność mieszania i uplastyczniania tworzywa pozwalająca na kompandowanie materiału w linii. Dzięki temu możliwe jest uszlachetnianie materiału recyklowanego bezpośrednio na maszynie i otrzymanie kompozycji polimerowej o właściwościach zbliżonych do nowego materiału. Materiały przetwarzane na wytłaczarkach dwuślimakowych cechuje niższy spadek lepkości niż w przypadku wytłaczarek jednoślimakowych. Jednocześnie zużycie energii jest porównywalne z wytłaczarkami jednoślimakowymi. Bardzo dobre samooczyszczanie się ślimaków przy zmianie koloru jest również cenioną zaletą tych maszyn.

Pobierz katalog BG PLAST (EN) kliknij


Copyright © 2018 by IPM