LINIE DO WYTŁACZANIA FOLII KUBEŁKOWEJ

BG PLAST jest producentem wysokowydajnych linii do produkcji folii kubełkowej dla budownictwa. Konstrukcja tych linii umożliwia produkcję folii kubełkowej z tanich materiałów z recyklingu, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności linii oraz wysokiej jakości tych folii.

Linia do produckji folii kubełkowej HDPE o szerokości 4.000 mm, wykonywana w technologii koekstruzji trzech warstw w układzie A-B-A z wydajnością 1.500 kg/h i automatycznym nawijaniem.

Linia do produckji folii kubełkowej HDPE o szerokości 3.000 mm

Linia do produckji folii kubełkowej HDPE o szerokości 2.000 mm z laminacją siatki w linii.

Najwyższa wydajność, najniższe koszty

Aby zagwarantować najniższe koszty produkcji i jednocześnie optymalną jakość folii kubełkowej BG PLAST umożliwia zasilanie linii tanim surowcem z recyklingu, pochodzącym z odpadów konsumenckich. Taki materiał, mimo że jest zmielony do postaci płatka i wstępnie umyty, to zawiera z reguły dużą ilość zanieczyszczeń resztkowych oraz wilgoci. Wymaga to zastosowania specjalnych rozwiązań technologicznych linii do wytłaczania, takich jak:

 • Układ uplastyczniający bimetaliczny oraz ślimak ze specjalną powłoką odporne na ścieranie i korozję: specjalnie wykonane ślimak i cylinder gwarantują wysoką odporność na zużycie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonym materiałem i wilgocią.
 • Wytłaczarka wyposażona w wydajne, wielopunktowe odgazowanie, niezbędne do pracy z materiałem z recyklingu eliminujące ryzyko pozostania w materiale jakichkolwiek substancji gazowych skutkujących powstawaniem pęcherzyków powietrza w wyrobie.
 • Precyzyjny system dozowania tworzyw w postaci płatka oraz pompa zębata zsynchronizowane z napędem wytłaczarki gwarantują stabilne zasilanie materiałem głowicy szczelinowej. Wyeliminowanie pulsacji ciśnienia jest kluczowe dla zachowania stabilnej grubości otrzymywanej folii kubełkowej.
 • System filtracji z mechanizmem samooczyszczania pozwalający na wyeliminowanie zanieczyszczeń z materiału o dużym stopniu zabrudzenia.

Kalandry do folii kubełkowej

Kalander jest sercem linii do produkcji folii kubełkowej i odpowiada bezpośrednio za jakość produktu i wydajność linii. BG PLAST opracowała specjalny system kalandrowania folii kubełkowej gwarantujący wysoką wydajność chłodzenia i wysoką prędkość produkcji. Aktualnie dostarczane linie umożliwiają produkcję folii kubełkowej o szerokości powyżej 5.000 mm z wydajnością ponad 2 t/h.

Najnowsze linie do produkcji folii kubełkowej posiadają możliwość laminacji folii z włókninami i innymi materiałami, umożliwiając tworzenie nowych produktów do specjalnych zastosowań.

Parametry produkcji:

 • Grubość folii [mm]:                                     0,5 - 0,9
 • Szerokość użyteczna rolki [mm]:               1000 - 5000
 • Długość nawoju [m]:                                   20 - 25
 • Wydajność [kg/h]:                                       500 - 1100
 • Ilość trzpieni [1/m2]:                                   1860 standard
 • Wytrzymałość folii na ściskanie [t/m2]:       od 15 do 35 (przy standardowej liczbie trzpieni)
 • Gramatura folii [g/m2]:                                500 - 1000

Przykładowe produkty:

Pobierz katalog BG PLAST (EN) kliknij

Artykuły w prasie branżowej

Artykuł w PLASTIME pt. "Technologia produkcji folii kubełkowych BG PLAST" kliknij
Copyright © 2018 by IPM