NAJWYŻSZĄ PRĘDKOŚĆ WYTŁACZANIA I NAJBARDZIEJ PRECYZYJNE STEROWANIE
PRZY PRODUKCJI RUREK TYPU DIP TUBING O MAŁYCH ŚREDNICACH

FRIUL FILIERE opracowała i wdrożyła kompletną linię do produkcji rurek typu DIP TUBING o średnicach do 6 mm z najwyższą szybkością jaką do tej pory osiągnięto i z super-dokładną kontrolą średnicy. Panel sterowania podłączony do komputerowego interfejsu HMI zainstalowanego na wytłaczarce umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami linii i zarządzanie całym procesem.

Kompletna linia składa się z:

 • grawimetrycznego systemu dozowania materiału i zasilania wytłaczarki;
 • wytłaczarki i zestaw narzędzi wraz z kalibratorem ze specjalnym obiegiem chłodzącym;
 • odciągu;
 • głowicy laserowej do pomiaru średnicy
 • nawijarki zintegrowanej z urządzeniem do składowania oraz urządzeniem do cięcia;

Wszystkie komponenty są podłączone ze sobą i sterowane przez jeden komputer.

Interfejs HMI służący do zarządzania maszyną posiada następujące funkcje:

 • zarządzanie poszczególnymi elementami linii wytłaczania,
 • linia start i stop;
 • prędkość wytłaczarki;
 • prędkość odciągu;
 • ustawienia temperatury procesu
 • sterowanie laserem pomiaru średnicy;
 • nagrywanie danych historycznych procesu.

Oprogramowanie nadzorujące zapewnia dostęp do różnych stron zawierających dane istotne dla całego procesu poprzez prosty i intuicyjny interfejs graficzny. System zapisuje automatycznie wszystkie dane procesu z ostatnich 48 godzin, w tym receptury, temperatury, prędkości i ciśnienia wytłaczarki, dane z kontroli laserowej średnicy, dane produkcyjne i alarmy. Linia może być również wyposażona w specjalny odciąg zintegrowany z jednostką tnącą i automatycznym systemem pakowania.

Ten system jest polecany klientom, którzy wymagają maksymalnej szybkości produkcji rur i słomek z najwyższą dokładnością wymiarową i przy maksymalnej automatyzacji.


Copyright © 2018 by IPM