KOMPLETNE LINIE DO WYTŁACZANIA
MIKRORUREK ORAZ WIĄZEK MIKRORUREK

Produkcja systemów mikrokanalizacji do układania kabli światłowodowych

Firma FRIUL FILIERE projektuje i dostarcza kompletne linie do wytłaczania mikrorurek oraz wiązek mikrorurek do budowy mikrokanalizacji światłowodowych. Osiągane prędkości wytłaczania przy produkcji zarówno samych mikrorurek jak i gotowych wiązek są aktualnie najwyższymi na Świecie, jakie udało się osiągnąć przy tego typu produkcji.

 

Profile mikrorurek stosowane są w rurze kanalizacji teletechnicznej, gdzie zamiast tradycyjnie pojedynczego kabla światłowodowego stosuje się pakiet mikrorurek, do których wprowadzane są światłowody. Dzięki zastosowaniu takiego pakietu otrzymuje się rozwiązania o zmniejszonych wymiarach, zwiększonej pojemności i wyższej elastyczności. Dodatkowo jest możliwość stopniowego dokładania mikrokabli w miarę zwiększania potrzeb.

Technologia produkcji składa się z dwóch etapów.

  • W pierwszym produkowana jest pojedyncza mikrorurka w zadanym wymiarze i kolorze oraz nawijana jest na bębny.
  • W drugim etapie następuje powlekanie wiązki kilku mikrorurek w wyniku czego otrzymuje się gotowy mikrodukt o zadanym układzie rurek i wymiarach.

Produkcja przebiega w sposób całkowicie automatyczny. Ponieważ dla zapewnienia maksymalnej efektywności produkcji proces powlekania wiązki rurek nie może być przerwany, linie wyposażone są w automatyczną zgrzewarkę do rurek umożliwiającą wymianę bębnów z mikrorurkami bez zatrzymania produkcji.

W zależności od użytego oprzyrządowania instalacja FRIUL FILIERE umożliwia produkcję dowolnych typoszeregów mikrorurek stosowanych do budowy mikrokanalizacji o wymiarach mi.in 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16 mm oraz ich wiązek. Poniżej przykłady standardowych konfiguracji:

  • pojedyncze mikrorurki cienkościenne i grubościenne wytłaczane w koekstruzji z wewnętrzną warstwą poślizgową, zwiększającą zasięgi instalacyjne

 

 

  • mikrodukty wiązek ścisłych mikrorurek grubościennych:

 

 

  • mikrodukty wiązek luźnych mikrorurek cienkościennych

 

 

Na liniach możliwe jest stosowanie typowych dla mikrorurek polietylenów HDPE jaki i materiałów o specjalnych właściwościach w tym materiałów bezhalogenowych stosowanych w mikrokanalizacji przeznaczonej do układania w pomieszczeniach zamkniętych i innych miejscach o szczególnych wymaganiach jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Wytłaczanie tego z pozoru prostego produktu niesie ze sobą wiele problemów. Kluczowe dla opłacalności produkcji jest osiągnięcie maksymalnej możliwej prędkości produkcji przy jednocześnie zachowaniu restrykcyjnych tolerancji wymiarowych mikrorurek, gwarantujących ich kompatybilność z pozostałymi elementami systemu mikrokanalizacji, jak złącza, mufy, rozgałęzienia, elementy uszczelniające i inne. Mikrorurki ponadto musza spełniać wygórowane wymagania jeśli chodzi o maksymalne wartości ciśnienia instalacyjnego medium używanego w czasie operacji wdmuchiwania światłowodów jak i maksymalnej siły zrywającej w przypadku zaciągania mikrorurek w istniejących kanalizacjach.

Mikrorurki są koekstrudowane z cienką warstwą wewnętrzną, której zadaniem jest zmniejszanie tarcia wewnątrz rurki przy operacji zaciągania lub wdmuchiwania włókien światłowodowych w wyniku czego zwiększa się zasięg instalacyjny. Bardzo jest więc istotne żeby z jednej strony bezwzględnie zachować ciągłość warstwy poślizgowej wewnątrz mikrorurki, co ma zapewnić jej właściwą funkcjonalność, ale z drugie strony by warstwa ta była jak najcieńsza ze względu na oszczędność materiału.

Wszystkie ww. zagadnienia są szczególnie trudne przy ekstremalnych szybkościach wytłaczania. Dlatego tym bardziej zasługuje na uwagę fakt, że osiągane aktualnie prędkości wytłaczania są najwyższe na świecie dla tego typu produkcji.


Copyright © 2018 by IPM