GRANULATORY DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Granulacja jest końcowym etapem procesów recyklingu lub kompandowania a granulator stanowi ostatni element linii technologicznej. Uplastyczniony materiał wychodzi z otworów w płycie głowicy i jest odcinany przez zespół wirujących ostrzy granulatora. Pocięty materiał wpada do wody chłodzącej po czym jest suszony w wirówce. Na tym etapie materiał przybiera postać regularnych granulek. GAMMA MECCANICA oferuje dwa rodzaje systemów granulacji: TI (granulacji podwodna) i TDA (granulacja w pierścieniu wodnym).

Granulator podwodny TI

Dzięki zdobytemu doświadczeniu w przetwórstwie tworzyw sztucznych Gamma Meccanica opracowała granulator podwodny, który umożliwia granulację tworzyw sztucznych o wysokim MFI (takich jak PET, Nylon PA, itp.) i o niskiej lepkości, których nie można przetwarzać w konwencjonalnych systemach granulacji. Granulator TI może być stosowany do następujących tworzyw sztucznych: PE, PP, PS, ABS, MASTERBACZE, KOMPANDY, PET, PA, TPU, TPE, SAN, SBS, SEBS, PBT, PLA, HIGH MFI PP.

Proces cięcia odbywa się w całkowitym zanurzeniu głowicy w wodzie, dzięki czemu materiał natychmiast przyjmuje konsystencję niezbędną do jego cięcia. Sekwencja faz rozruchu i główne parametry wpływające na jakość ciętego produktu są automatycznie sterowane przez PLC. Panel PLC pozwala sterować wszystkimi fazami funkcjonowania, co zapewnia unikanie błędnego działania systemu i gwarantuje automatyczny nadzór.

W zależności od wymaganej wydajnością produkcji granulatory podwodne są dostępne w następujących wielkościach: TI 2.3, TI 4.5 i TI 5.6:


Granulator z pierścieniem wodnym TDA

Granulator z pierścieniem wodnym TDA umożliwia szybki rozruch oraz szybką i łatwą zmianę przetwarzanego tworzywa. Może być instalowany na liniach do przetwórstwa większości tworzyw sztucznych (PE, PP, PS, ABS, MASTERBACZE, KOMPANDY itp.). Jest on również kompatybilny ze wszystkimi modelami wytłaczarek innych producentów.

 

Granulator z pierścieniem wodnym TDA jest dostępny w następujących rozmiarach: 2.0, 3.4, 4.0, 5.0, 6.0:

 


Copyright © 2018 by IPM