LINIE DO WYTŁACZANIA PŁYT  XPS 

Linie do produkcji styroduru w technologii spieniania gazowego.

Firma GAMMA MECCANICA dostarcza linie do produkcji płyt XPS polistyrenu ekstrudowanego spienionego gazowo. Wieloletnie doświadczenie i duża ilość zrealizowanych projektów pozwoliły na dopracowanie technologii i realizację linii produkcyjnych gwarantujących dużą wydajność i otrzymanie produktu spełniającego najwyższe wymagania jakościowe.

Styropian ekstrudowany XPS

XPS powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu przesyconego mieszanką gazów spieniających. XPS jest materiałem o jednorodnej strukturze złożonej z małych, zamkniętych komórek i gładkiej powierzchni. Świetnie nadaje się do szerokiego zakresu wymagających zastosowań termoizolacyjnych.

XPS - właściwości

 • doskonałe i niezmienne w czasie właściwości izolacyjne;
 • odporność na działanie wilgoci i zerowa kapilarność;
 • mrozoodporność;
 • duża i długotrwała wytrzymałość na ściskanie;
 • duża wartość modułu sprężystości;
 • duża odporność na dyfuzję pary wodnej;
 • doskonała izolacyjność akustyczna;
 • odporność na ogień;

Typowe parametry płyt

 • Gęstość od 30 do 45 kg/m3
 • Szerokość od 600 do 1.200 mm
 • Długość od 1.200 do 3.000 mm
 • Grubość od 20 do 200 mm

Linie do produkcji XPS

Firma GAMMA MECCANICA dostarcza linie do produkcji płyt XPS z polistyrenu ekstrudowanego spienionego gazowo o wydajności od 500 do 2000 kg/h. W zależności od oczekiwanej wydajności stosowane są różne wielkości linii w układzie tandemowym, składające się z dwóch wytłaczarek jednoślimakowych.

Etapy procesu

 1. Uplastycznienie polimeru i dodatków
 2. Wtrysk skroplonej mieszanki gazów pod wysokim ciśnieniem i mieszanie z polimerem.
 3. Chłodzenie powstałej mieszaniny do optymalnych temperatur dla spieniania przy całkowitym rozpuszczeniu środka spieniającego
 4. Spienienie mieszaniny w momencie wypływu z głowicy w wyniku spadku ciśnienia i gwałtownego rozprężania gazu
 5. Formowanie płyty i chłodzenie w kalibratorze płytowym
 6. Dochładzanie w temperaturze otoczenia
 7. Frezowanie kształtowe krawędzi wzdłużnych
 8. Cięcie poprzeczne
 9. Frezowanie krawędzi poprzecznych
 10. Układanie automatyczne i pakowanie
 11. Recykling i zawracanie odpadów z obróbki mechanicznej

Receptury materiałowe i środki spieniające

GAMMA MECCANICA dostarcza kompletną technologię produkcji płyt XPS wraz z opracowaniem receptury materiałowej oraz doborem środków porotwórczych umożliwiających uzyskanie płyty o oczekiwanych parametrach.
Specjaliści z GAMMA MECCANICA, posiadając wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu jak i produkcji płyt XPS, są w stanie dobrać najbardziej optymalną recepturę materiałową, uzwglęniającą także zastosowanie materiałów recyklowanych, oraz mieszankę gazów spieniających na bazie CO2, Etanolu, Butanu oraz aktualnie dopuszczonych do stosowania gazów z grupy freonów.

Recykling i zawracanie odpadów produkcyjnych

Produkcja płyt XPS wiąże się z generowaniem dużej ilości odpadu, który powstaje w wyniku kształtowania krawędzi płyt przez obróbkę skrawaniem a także w procesie rozruchu i zatrzymania linii produkcyjnej. Odpad ten przed ponownym podaniem do wytłaczarki musi zostać zmielony i poddany regranulacji.
W ramach realizacji kompletnych linii produkcyjnych do płyt XPS firma GAMMA MECCANICA dostarcza technologię zawracania odpadów w linii oraz recykling i regranulację odpadów XPS.

Przykładowe realizacji linii do produkcji XPS


Copyright © 2018 by IPM