LINIE DO PRODUKCJI WEŁNY MINERALNEJ SKALNEJ

GAMMA MECCANICA jest jednym ze światowych liderów specjalizujących się w produkcji kompletnych instalacji do produkcji wełny mineralnej zarówno skalnej jak i szklanej. Produktem końcowym takich linii są: filce, panele, maty czy otuliny, które są stosowane do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej budynków mieszkalnych oraz instalacji przemysłowych. Linie do wełny mineralnej GAMMA MECCANICA oferują zaawansowaną technologię i zapewniają maksymalną jakość produktów oraz wydajność produkcji przy zachowaniu maksymalnej efektywności energetycznej oraz najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska

Linia do produkcji wełny skalnej

Kompletna linia do produkcji wełny skalnej składa się z zestawu maszyn, począwszy od mieszania i topienia surowców aż do opakowania gotowego produktu. Surowcami w tym procesie są: bazalt, dolomit garbo, kruszywa wapienne oraz dodatki. Ostatnio stosowane są również brykiety z materiału z recyklingu tj. z żużla wielkopiecowego. Pierwsza część linii składa się z maszyn do składowania i mieszania surowców. Następnie surowce przekazywane są do pieca, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury zamieniają się w gorącą lawę, której temperatura dochodzi do około 1500°C. Lawa w formie płynnej podawana jest na tzw. dyski wirujące z prędkością kilku tysięcy obrotów i następuje jej rozwłóknienie to jest zamiana w naturalne włókna tworzące w komorze formowania płynny kobierzec. Uzyskane w ten sposób włókna są wzbogacane o lepiszcze i środki hydrofobowe, które zapewnią później doskonałą odporność na absorpcję wilgoci z powietrza. Na wyjściu z komory uformowany kobierzec jest docinany na szerokość a powstające przy tym odpady są zawracane do produkcji. W ostatniej części linii gotowy produkt jest sztaplowany lub zwijany a następnie pakowany. Maszyny do pakowania rolek i paneli zostały zaprojektowane tak, aby zoptymalizować wymiary opakowań. Zastosowanie większej kompresji produktu pozwoliło na zmniejszenie objętości opakowań i kosztu transportu do klientów.

GAMMA MECCANICA jest producentem wszystkich elementów linii do produkcji wełny skalnej i dostarcza kompletne ciągi technologiczne pod klucz. Wraz z dostawą linii dostarcza kompletną technologię produkcji określonych rodzajów produktów, receptury materiałowe oraz kompletny know-how.

Charakterystyka linii:

Wydajność produkcji: od 1,5 do 12 t/h
Typ pieca do topienia: piec koksowy (dla wszystkich wydajności) lub piec elektryczny (dla małych i średnich wydajności).
Nominalna szerokość linii: od 1200 do 2400 mm

Rodzaje produkowanej wełny mineralnej:

  • Filce walcowane
  • Panele
  • Maty pikowane
  • Maty lamelowe
  • Otuliny rurowe
  • Materiały dla hydroponiki

Cechy produktu:

  • Gęstość: od 28 do 220 kg/m3
  • Grubość: od 15 do 250 mm
  • Szerokość: od 400 do 2500 mm

Copyright © 2018 by IPM