LINIE DO PRODUKCJI WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ

GAMMA MECCANICA jest jednym ze światowych liderów specjalizujących się w produkcji kompletnych instalacji do produkcji wełny mineralnej zarówno skalnej jak i szklanej. Produktem końcowym takich linii są: filce, panele, materace czy otuliny, które są stosowane do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej budynków mieszkalnych oraz instalacji przemysłowych. Linie do wełny mineralnej GAMMA MECCANICA oferują zaawansowaną technologię i zapewniają maksymalną jakość produktów oraz wydajność produkcji przy zachowaniu maksymalnej efektywności energetycznej oraz najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Linia do produkcji wełny szklanej

Kompletna linia do produkcji wełny szklanej składa się z zestawu maszyn, począwszy od mieszania i topienia surowców aż do opakowania gotowego produktu. Głównym surowcem w tym procesie jest piasek kwarcowy oraz stłuczka szklana. Pierwsza część linii składa się z maszyn do składowania i mieszania surowców. Następnie surowce przekazywane są do pieca, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury zamieniają się w gorącą lawę, której temperatura dochodzi do około 1000°C. Lawa w formie płynnej podawana jest na tzw. dyski wirujące z prędkością kilku tysięcy obrotów i następuje jej rozwłóknienie to jest zamiana w naturalne włókna tworzące w komorze formowania płynny kobierzec. Uzyskane w ten sposób włókna są wzbogacane żywicą fenolową, akrylową lub innymi środkami umożliwiającymi późniejsze łączenie włókien w komorze polimeryzacyjnej i przez walcowanie. Na wyjściu z komory uformowany kobierzec jest docinany na szerokość a powstające przy tym odpady są zawracane do produkcji. W ostatniej części linii gotowy produkt jest sztaplowany lub zwijany a następnie pakowany. Maszyny do pakowania rolek i paneli zostały zaprojektowane tak, aby zoptymalizować wymiary opakowań. Zastosowanie większej kompresji produktu pozwoliło na zmniejszenie objętości opakowań i kosztu transportu do klientów.

GAMMA MECCANICA jest producentem wszystkich elementów linii do produkcji wełny szklanej i dostarcza kompletne ciągi technologiczne pod klucz. Wraz z dostawą linii dostarcza kompletną technologię produkcji określonych rodzajów produktów, receptury materiałowe oraz kompletny know-how.

Rodzaje produkowanej wełny szklanej:

  • Filce zwijane polimeryzowane
  • Filce zwijane powlekane niepolimeryzowane
  • Filce zwijane niepowlekane
  • Panele twarde i półtwarde
  • Otuliny rurowe
  • Włókna ultra cienkie

Cechy produktu:

  • Gęstość: od 8 do 130 kg/m3
  • Grubość: od 10 do 300 mm
  • Szerokość: od 400 do 2.400 mm

Copyright © 2018 by IPM