Centrum Technologiczne MARIS

Wielu Klientów, zamierzających zakupić linię do compoundingu staje przed dwoma podstawowymi dylematami:
 1. Czy uda mi się otrzymać kompozycje polimerowe o określonych własnościach?
 2. Czy proponowana maszyna jest odpowiednia do mojej produkcji?
Dla wyeliminowania tych wątpliwości i przekonania się MARIS proponuje przeprowadzenie prób w swoim Centrum Technologicznym. Na powierzchni ponad 1000 metrów kwadratowych zainstalowanych jest 5 różnych kompletnych linii technologicznych, pozwalających na przeprowadzenie wszechstronnych prób, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej.

Bogate wyposażenie Centrum Technologicznego

W Centrum Technologicznym znajduje się nowoczesne laboratorium badań materiałów, gdzie można sprawdzić na bieżąco własności otrzymywanych tworzyw. W celu przeprowadzenia wszechstronnych prób, oprócz możliwości zastosowania różnych wytłaczarek, można wykorzystać do testów następujące urządzenia dodatkowe, które są na stałym wyposażeniu Centrum Technologicznego:
 • szeroka gama dozowników grawimetrycznych
 • granulatory do nitek
 • granulatory podwodne
 • granulatory z pierścieniem wodnym
 • pompy próżniowe do odgazowania
 • pompy do wysokiej próżni (minimum 2 mBar)
 • pompy zębate do tworzyw
 • zmieniacze sit
 • głowice szczelinowe do tłoczenia taśm
 • mieszalniki turbo
 • mieszalniki chłodzące
 • młyny
 • wytłaczarka jednoślimakowa
 • kalander z taśmociągiem odbiorczym
 • wtryskarka laboratoryjna.
 

Uruchamianie linii technologicznych do kompandowania według receptury Klienta

Podstawowa działalność Centrum to opracowywanie technologii produkcji kompandów zgodnie z recepturą Klientów. Specjaliści MARIS konfigurują linie testowe dobierając odpowiednie profile i długości ślimaków oraz wszelkie dodatkowe oprzyrządowanie potrzebne do przeprowadzenia prób. W czasie prób na bieżąco prowadzone są badania materiałów w laboratorium i w razie potrzeby dokonywane są modyfikacje parametrów procesu czy też zmiany konfiguracji ślimaków wytłaczarki tak, aby otrzymać optymalny rezultat końcowy.

Wszystkie maszyny MARIS są tak zaprojektowane, że jest możliwe przeskalowanie procesu technologicznego z maszyny laboratoryjnej na duże maszyny przemysłowe. Dzięki temu można przeprowadzać najpierw próby na maszynach laboratoryjnych o średnicach ślimaków 20 lub 30 mm i następnie po dokonaniu optymalizacji można wykonać testy na maszynach produkcyjnych o średnicach ślimaków 40 lub 58mm. Poza uzyskaniem optymalnego kompandu możliwe jest wtedy dokonanie oceny rzeczywistej wydajności, energochłonności i innych parametrów istotnych dla produkcji przemysłowej. Wyniki prób są podstawą do przygotowywania finalnych konfiguracji linii technologicznych, idealnie dopasowanych do potrzeb Klienta. Takie podejście gwarantuje naszym Klientom, że otrzymają produkt spełniający stawiane mu wymagania i nie ryzykują inwestowania w niesprawdzone technologie.

Wsparcie technologiczne

Próby w Centrum Technologicznym są prowadzone nie tylko przy zakupie nowych linii do kompandowania, lecz również przy wprowadzaniu do produkcji nowych kompozycji polimerowych. Dla wielu Klientów firmy MARIS jest to bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ z jednej strony można skorzystać z pomocy technologów firmy MARIS, z drugiej zaś strony można uniknąć zatrzymywania produkcji na swoich liniach w celu przeprowadzania prób własnymi siłami. Klient, korzystając z usług Centrum Technologicznego, unika przerw w bieżącej produkcji, nie musi inwestować we własne struktury badawcze a jednocześnie ma wsparcie od najwyższej klasy fachowców w tej dziedzinie.
Centrum Technologiczne zapewnia Klientom MARIS również stałe wsparcie w przypadku wystąpienia problemów produkcyjnych i różnych innych sytuacjach związanych z eksploatacją linii do Kompandowania w siedzibie Klienta.

Szkolenia dla Klientów

Na życzenie swoich Klientów, Centrum Technologiczne MARIS, oferuje kursy szkoleniowe z zakresu technologii kompandowania lub też w zakresie zaproponowanym przez Klienta. Dzięki obecności linii technologicznych takich samych jak te dostarczane do Klientów oraz bogato wyposażonemu laboratorium badania materiałów, nasi Klienci mają możliwość zdobyć pod okiem fachowców MARIS niezbędną wiedzę i doświadczenie do samodzielnego prowadzenia procesów kompandowania.

Laboratorium oceny właściwości materiałów

Centrum Technologiczne MARIS posiada bogato wyposażone laboratorium materiałoznawstwa umożliwiające badanie na bieżąco materiałów wytworzonych w trakcie prób. W laboratorium możliwe jest m.in. wykonanie i analiza komputerowa zdjęć mikroskopowych, kompletna analiza reologiczna (pomiar MFI, analizy na reometrze kapilarnym czy wiskozymetrze rotacyjnym) wytrzymałościowa (próby rozciągania, pomiary twardości i udarności). Możliwe są również pomiary dyspersji materiałów wysoko napełnionych jak np. masterbaczy, poziom usieciowania, zawartość składników lotnych czy nasiąkliwość. Wiele urządzeń laboratorium to innowacyjne, opatentowane rozwiązania firmy MARIS.

Pobierz katalog "CENTRUM TECHNOLOGICZNE MARIS" (EN) kliknij


Copyright © 2018 by IPM