LINIE DO REGRANULACJI I REKOMPANDOWANIA PET

PET czyli Poli(tereftalan etylenu) to termoplastyczny polimer z grupy poliestrów stosowany na dużą skalę do produkcji m.in. włókien syntetycznych, butelek do napojów, sztywnych folii do termoformowaną itp. Te właśnie produkty są głównym źródłem odpadowego PET (czyli R-PET), który dzięki zaawansowanym technologiom można odzyskiwać i przetwarzać na nowe produkty o porównywalnej jakości.

Zakresy lepkości istotnej I.V. PET:

Kluczowym parametrem warunkującym możliwość zastosowania PET z recyklingu (R-PET) jest jego lepkość istotna I.V. (ang. intrinsic viscosity) i ma decydujący wpływ na stabilne płynięcie i odkształcanie tworzywa. Generalnie im wyższa lepkość istotna tym wyższej jakości jest materiał. Materiały o najniższej lepkości istotnej cechują produkty na bazie surowców z recyklingu.

 • 0.40 – 0.70 dℓ/g – włókna do produkcji tkanin odzieżowych
 • 0.60 – 0.70 dℓ/g - BOPET - (folia poliestrowa zorientowana dwuosiowo)
 • 0.70 – 1.00 dℓ/g – foli sztywne i płyty do termoformowania
 • 0.70 – 0.78 dℓ/g - butelki na wodę i napoje niegazowane
 • 0.78 – 0.85 dℓ/g - butelki na napoje gazowane
 • 0.72 – 0.98 dℓ/g - wysokowytrzymałe włókna techniczne, kordy tkaninowe do opon
 • 1.00 – 2.00 dℓ/g - monofilamenty i tworzywa techniczne

Kluczowe dla zagwarantowania wysokiego poziomu lepkości istotnej są:

 • wydajne odgazowanie
 • kompozycja ślimaka.

 

 • zastosowanie wydajnego wielopunktowego odgazowania: w tej kwestii MARIS ma duże doświadczenie i oprócz standardowego odgazowania stosuje własne opatentowane rozwiązanie odgazowania przez dozownik boczny. Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie wysokiej próżni bez ryzyka przedostania się materiału do układu próżniowego.

 • Wytłaczarka MARIS z odgazowaniem przez dozownik boczny

  System odgazowania zapobiega spadkowi lepkości przez eliminację monomeru oraz wilgoci zalegającej w materiale. Im skuteczniejsze jest odgazowanie, tym mniejszy jest spadek lepkości spowodowany przetwórstwem. By zwiększyć skuteczność odgazowania stosowane jest często odgazowanie wielopunktowe. W przypadku odgazowania przez dozownik boczny obracające się ślimaki dozownika stanowią barierę dla materiału co pozwala na utrzymanie próżni na odpowiednio wysokim poziomie, bez ryzyka wydostania się materiału.

  Wytłaczarka MARIS z wielopunktowym odgazowaniem

 • opracowana przez specjalistów MARIS kompozycji ślimaka dedykowana do przetwórstwa PET zapewniająca optymalną homogenizację materiału przy jednocześnie bardzo delikatnej obróbce ograniczającej do minimum degradację.

 

Od butelki do… butelki!

Dzięki wytłaczarkom dwuślimakowym współbieżnym MARIS butelki PET można poddać recyklingowi i wyprodukować nowe w 100% z recyklatu.

Aby zachować właściwości mechaniczne materiału, wytłaczarki MARIS wyposażone są w specjalne wysokowydajne pompy próżniowe, które odgazowują materiał w dwóch punktach zapobiegając w ten sposób przed degradacją łańcuchów polimerowych przez wilgoć. Dzięki wyposażeniu wytłaczarki w jeden lub więcej podajników bocznych, można również dodawać wypełniacze mineralne w celu polepszenia właściwości materiału i wykorzystania go w różnych zastosowaniach.

 

MATERIAŁ
PET Z BUTELEK
Polimer PET
Pochodzenie Pokonsumenckie lub poprzemysłowe
Zastosowanie końcowe Butelki i inne produkty z PET.

UKŁAD MASZYNY
L/D 36 - 40
Liczba punktów odgazowania 2
System granulacji Spaghetti lub podwodny
Zmieniacz sit Automatyczny

RECEPTURA
Zmielone butelki 100 %

 

Rekompandowanie R-PET

Firma MARIS dostarcza technologie umożliwiające modyfikowanie R-PET poprzez dodawanie modyfikatorów udarności, akceleratorów krystalizacji, uniepalnianie czy napełnianie włóknem szklanym, co pozwala na przekształcenie PET w wysokiej jakości materiał konstrukcyjny, dorównujący parametrami takim materiałom jak PA czy PBT.

Schemat linii MARIS do modyfikowania PET włóknem szklanym

 

Linie do regranulacji i rekompandowania wykładzin poliestrowych PET

Do specjalności MARIS należą linie do recyklingu odpadów wykładzin poliestrowych i włóknin. Specyfiką tego procesu jest podawanie materiału o niskiej gęstości nasypowej w postaci przemiału o wielkości 10-25 mm. W procesie recyklingu dodawany jest wypełniacz oraz dodatki procesowe.

Schemat linii MARIS do regranulacji wykładzin poliestrowych.

 

POLIMERY BAZOWE
PRODUKTY REGRANULACJI/REKOMPANDOWANIA
 • R-PET
 • Włókna do produkcji tkanin odzieżowych
 • BOPET (folia poliestrowa zorientowana dwuosiowo)
 • Folie sztywne i płyty do termoformowania
 • Butelki na wodę i napoje niegazowane
 • Butelki na napoje gazowane
 • Wysokowytrzymałe włókna techniczne, kordy tkaninowe do opon
 • Monofilamenty i tworzywa techniczne
 • Materiały konstrukcyjne
 • Wykładziny poliestrowe

Copyright © 2018 by IPM